Χαρακτηριστικά και προϋποθέσεις της Σύγχρονης Διακυβέρνησης - Το Όραμα και οι Στόχοι

Το πεδίο και η διαδικασία της στοχοθεσίας των φορέων της Αυτοδιοίκησης
Κυριακή, 30 Οκτωβρίου 2022 09:40
Δήμος Αθηναίων/Picasa
A- A A+

Του Νίκου Ταμπακίδη,
πρώην δημάρχου Αγίων Αναργύρων,
πρώην Γ. Γραμματέα Περιφέρειας Ιονίων Νήσων

Αποτελεί δήλωση του προφανούς ότι η λειτουργία των σύγχρονων φορέων της Αυτοδιοίκησης, τόσο σε επίπεδο Δήμων όσο και σε επίπεδο Περιφερειών, γίνεται σε ένα εξαιρετικά σύνθετο λειτουργικό πλαίσιο. Από αναπτυξιακής άποψης, είναι κρίσιμο να συνειδητοποιήσουμε ότι ακόμα και μια φαινομενικά απλή δράση έχει πολλαπλές και διαφορετικές συνιστώσες.

Αυτή είναι μια προσέγγιση που μας βοηθά να κατανοήσουμε την τεράστια αναπτυξιακή δυναμική του έργου των σύγχρονων φορέων της Αυτοδιοίκησης. Επιπλέον, αναδεικνύει και τις επιπτώσεις ενός οποιουδήποτε έργου όχι μόνο στην προώθηση των βασικών πολιτικών που χαρακτηρίζουν τη σύγχρονη διακυβέρνηση, αλλά και στην καθημερινότητα του πολίτη.

Σε μια πρώτη γενική αποτύπωση, μπορούμε  να πούμε ότι σε όλες σχεδόν τις ανεπτυγμένες χώρες του κόσμου, οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης ασκούν ένα ευρύ φάσμα αρμοδιοτήτων οι οποίες εντάσσονται στους Τομείς που δείχνει ο Πίνακας 1.

Πίνακας 1

Βασικοί Τομείς αρμοδιοτήτων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης

 

 1. Αθλητισμός
 2. Αστική κινητικότητα
 3. Ασφάλεια
 4. Οικονομία
 5. Παιδεία
 6. Περιβάλλον
 7. Πολιτισμός
 8. Πρόνοια
 9. Υγεία
 10. Ψυχαγωγία

 

Βεβαίως, ο Πίνακας 1 είναι ενδεικτικός και δεν αναδεικνύει ούτε το εύρος ούτε το βάθος των αρμοδιοτήτων της Αυτοδιοίκησης. Οι αναφερόμενοι τομείς αποτελούν σύνθετα πεδία πολιτικής με εμφανείς αλλά και αφανείς προεκτάσεις και αλληλεπιδράσεις. Ο επόμενος Πίνακας 2 παρουσιάζει μια επιμέρους ανάλυση μερικών από τους βασικούς τομείς του Πίνακα 1, που βοηθά στο να προσεγγίσουμε το πραγματικό εύρος των αρμοδιοτήτων της Αυτοδιοίκησης.

Πίνακας 2

Ενδεικτική ανάλυση Τομεακών συνιστωσών

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

 

 1. Αισθητική
 2. Δίκτυο ομβρίων
 3. Δίκτυο αποχέτευσης
 4. Ηχορύπανση
 5. Καθαριότητα
 6. Οργάνωση ανοικτών χώρων
 7. Περιαστικό πράσινο
 8. Πολεοδομία
 9. Πράσινο
 10. Χρήσεις γης

 

             ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

 

 1. Αδειοδοτήσεις
 2. Αλιεία
 3. Απασχόληση
 4. Βιομηχανία
 5. Γεωργία
 6. Δημοτικά τέλη
 7. Εμπόριο
 8. Κτηνοτροφία
 9. Μεταφορές
 10. Τουρισμός

Βάσει του γενικού πλαισίου αρμοδιοτήτων, οι Δήμοι και οι Περιφέρειες προσδιορίζουν στόχους και κατευθύνσεις για τη δράση τους. Η λογική σειρά του προσδιορισμού των στόχων είναι κατά βάση, ο πλήρης σχεδιασμός μιας πορείας, ενός ταξιδιού, όπου χρειάζεται να προσδιοριστούν:

Α. ΤΟ ΟΡΑΜΑ: (Πού θέλουμε να πάμε, ο προορισμός μας)

Β. ΟΙ ΣΤΟΧΟΙ: (Η πορεία, τι πρέπει να κατακτήσουμε – πετύχουμε για να φτάσουμε στο Όραμα)

Γ. ΤΟ ΟΧΗΜΑ: (Οι πολιτικές που ενδείκνυται – για θεσμικούς, κοινωνικούς, οικονομικούς, ιστορικούς κλπ. λόγους – να εφαρμόσουμε)

Δ. ΤΟ ΣΩΣΤΟ ΟΔΗΓΗΜΑ: (Οι αναγκαίες δράσεις)

Στο σημερινό κείμενο θα ασχοληθούμε με το Όραμα και τους Στόχους.

Στις περισσότερες ανεπτυγμένες χώρες του κόσμου, η Τοπική Αυτοδιοίκηση έχει ως βασική της επιδίωξη (ως όραμα) την προαγωγή της Κοινωνικής, Πολιτιστικής και Οικονομικής Προόδου στα πλαίσια της Βιώσιμης Ανάπτυξης.

Τούτων λεχθέντων, μπορούμε να επιχειρήσουμε μια αναγωγή των στόχων και των πολιτικών που παρουσιάζουν οι περισσότερες αυτοδιοικήσεις στις σύγχρονες δημοκρατικές κοινωνίες. Η ανηγμένη (δηλαδή αυτή που έχει υποστεί αναγωγή) στοχοθεσία μιας αυτοδιοίκησης θα μπορούσε να σκιαγραφηθεί ως εξής:

Η Τοπική Αυτοδιοίκηση οραματίζεται μια δυναμική και συνεκτική κοινωνία των πολιτών, του πλουραλισμού, της κοινωνικής δικαιοσύνης και της βιώσιμης ανάπτυξης.

Δηλαδή:

Α. ΤΟ ΟΡΑΜΑ

1

 

      2

 

          3

 

       4

 

Θέλουμε να πάμε σε μια κοινωνία όπου οι πολίτες απολαμβάνουν ένα υψηλό επίπεδο διαβίωσης.  

 

 

Θέλουμε να πάμε σε μια συνεκτική, δυναμική και συμμετοχική κοινωνία όπου υπάρχει ισότητα για όλους τους πολίτες στις επιλογές, στις ευκαιρίες, στη συμμετοχή και στις δράσεις.

 

Θέλουμε να πάμε σε μια πλουραλιστική κοινωνία που σέβεται την ατομικότητα και την προσωπικότητα όλων και παρέχει στον πολίτη και στους κοινωνικούς εταίρους πλήθος επιλογών και λύσεων.

 

Θέλουμε να πάμε σε μια κοινωνία συνευθύνης, όπου κοινωνική, περιβαλλοντική και οικονομική διάσταση των προβλημάτων συνυπολογίζονται στις λύσεις και στις αποφάσεις.

 

Β. ΟΙ ΣΤΟΧΟΙ

Για να οδηγηθούμε σε μια δυναμική και συνεκτική κοινωνία των πολιτών, του πλουραλισμού, της κοινωνικής δικαιοσύνης και της βιώσιμης ανάπτυξης, θα πρέπει να επιτύχουμε:

 

1

 

 

2

 

3

 

4

Αναβάθμιση και Προστασία του Περιβάλλοντος και της ποιότητας ζωής.

 

 

Στήριξη του πολίτη (μέσα σε ένα ασφαλές κοινωνικό και οικονομικό περιβάλλον).

 

Ανάπτυξη της κοινωνικής συνοχής.

 

Σύγχρονη, διαφανή και αποδοτική Διακυβέρνηση.

Προτεινόμενα για εσάς


NAFTEMPORIKI TV

Δημοφιλή