Κρανιοπροσωπικές διαφορές: Στα σκαριά, κέντρο για χειρουργική αποκατάσταση και στήριξη

Πέμπτη, 20 Οκτωβρίου 2022 14:52
UPD:14:52
A- A A+

Στα «σκαριά» βρίσκεται η σύσταση του πρώτου Κέντρου Αναφοράς Κρανιοπροσωπικών Διαφορών (ΚΑΚΠΔ) σε δημόσια δομή υπηρεσιών υγείας, το οποίο θα εδρεύει στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου και θα βρίσκεται σε διοικητική διασύνδεση με την Κλινική Πλαστικής Χειρουργικής ΑΠΘ.

Σε αυτό θα αντιμετωπίζονται όλες οι συγγενείς ή επίκτητες καταστάσεις, όπως χειλεοσχιστίες με/ή υπεωιοσχιστίες, σχιστίες προσώπου, κρανιοσυνστεώσεις και όλες οι άλλες κρανιοπροσωπικές εμφανείς διαφορές- συμπεριλαμβανομένων νευροινωμάτωσης τύπου Ι, αγγειακών δυσπλασιών κεφαλής και τραχήλου, ημιπροσωπικής ατροφίας, κρανιοπροσωπικών τραυματισμών, καταστάσεις περιοφθάλμιας/περικογχικής χειρουργικής και άλλων.

Παιδιά και ενήλικες ασθενείς με σχιστίες και κρανιοπροσωπικές διαφορές θα δέχονται στο Κέντρο ολοκληρωμένη και εξειδικευμένη διεπιστημονική φροντίδα για τη βέλτιστη αντιμετώπισή τους, την αντίστοιχη χειρουργική αποκατάσταση και την περαιτέρω παρακολούθηση και ψυχοκοινωνική υποστήριξη τόσο των ιδίων και των οικογενειών τους, για την πλήρη ένταξή τους στο περιβάλλον τους.

Η διεπιστημονική ομάδα του θα αναλαμβάνει εμφανείς διαφορές που επηρεάζουν το πρόσωπο και την κεφαλή τόσο κατά τη διαμόρφωσή τους (των οστών και των μαλακών μορίων) όσο και την εμφάνιση και τη φυσιολογική λειτουργία του ατόμου. Το Κέντρο, η ιδρυτική πράξη του οποίου υπογράφηκε πριν λίγους μήνες, θα λειτουργεί στο πλαίσιο της Μονάδας Βασικής και Μεταφραστικής Έρευνας (MBME) της Ειδικής Μονάδας Βιοϊατρικής Έρευνας και Εκπαίδευσης (ΕΜΒΙΕΕ) του ΑΠΘ.

Σε δημοσίευση στην έκδοση «Τα Νέα μας» του Τμήματος Ιατρικής στη Σχολής Επιστημών Υγείας ΑΠΘ, ο συντονιστής του Κέντρου, αναπληρωτής καθηγητής Πλαστικής Χειρουργικής, Περικλής Φόρογλου, εξηγεί ότι οι όροι «κρανιοπροσωπική εμφανής διαφορά» ή «εμφανής προσωπική διαφορά» ή «εμφανής διαφορά» χρησιμοποιούνται πλέον σε αντικατάσταση των όρων «παραμόρφωση», «συγγενής ανωμαλία», «δυσπλασία», «διαμαρτία» κ.ά.

Παράλληλα σημειώνει ότι αποστολή του ΚΑΚΠΔ είναι η επίσημη καταγραφή των παθήσεων/καταστάσεων αυτών και η παροχής κατάλληλων υπηρεσιών υγείας, με μετρήσιμες κλινικές εκβάσεις κάθε μορφής εμφανούς διαφοράς - συγγενούς, συνδρομικής, επίκτητης, οξείας, προϊούσας ή χρόνιας, παιδιών και ενηλίκων.

   Σύμφωνα με τον κ. Φόρογλου, στόχοι του Κέντρου είναι:

   * Η δημιουργία πανελλήνιας βάσης δεδομένων.

   * Εκπαιδευτικό έργο μεταφοράς γνώσης, εμπειρογνωμοσύνης και εμπειρίας.

   * Η διασύνδεση των κλινικών δομών πρωτοβάθμιας, δευτεροβάθμιας και τριτοβάθμιας παροχής υπηρεσιών υγείας, δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, με ένα Κέντρο Αναφοράς Κρανιοπροσωπικών Διαφορών, συμπεριλαμβανομένων των σχιστιών προσώπου, για ολοκληρωμένη και βέλτιστη αντιμετώπιση των ασθενών.

   * Η δημιουργία εστιασμένων ερευνητικών δραστηριοτήτων στις προσωπικές διαφορές. Ανάπτυξη εστιασμένης παροχής κλινικών υπηρεσιών σε αντίστοιχη υγειονομική δομή για ασθενείς με σχιστίες και κρανιοπροσωπικές διαφορές.

   * Ο σχεδιασμός περαιτέρω δραστηριοτήτων, ελληνικών και διεθνών συνεργασιών.

   * Η διάδοση πληροφόρησης και ενημέρωσης στον τομέα της υγείας και στην ευρύτερη κοινωνία.

Ο κ. Φόρογλου αναφέρει ότι το Κέντρο θα λειτουργεί με δια-τομεακή και διεπιστημονική προσέγγιση και η ομάδα του θα στελεχώνεται από ιατρούς διαφόρων ειδικοτήτων και επαγγελματίες υγείας συναφούς γνωστικού αντικειμένου και θα συντονίζεται από πλαστικό χειρουργό με αντίστοιχη εξειδίκευση, ιδιαίτερο ενδιαφέρον και εμπειρία στην κρανιοπροσωπική χειρουργική. Στην ομάδα θα μετέχουν επίσης ιατροί και άλλων ειδικοτήτων, όπως παιδίατροι, ωτορινολαρυγγολόγοι, γναθοχειρουργοί, νευροχειρουργοί, οφθαλμίατροι, ορθοδοντικοί κ.ά

=Διοικητικά υπεύθυνη του ΚΑΚΠΔ είναι η καθηγήτρια Πλαστικής Χειρουργικής ΑΠΘ Ευτέρπη Δεμίρη, επιστημονικός υπεύθυνος και συντονιστής ο αναπληρωτής καθηγητής Πλαστικής Επανορθωτικής Χειρουργικής ΑΠΘ κ. Φόρογλου. Η επιστημονική επιτροπή του Κέντρου στελεχώνεται από ιατρούς των εξής ειδικοτήτων: πλαστικής χειρουργικής (Συντονιστής), παιδιατρικής, ΩΡΛ και νευροχειρουργικής.

Προτεινόμενα για εσάς


NAFTEMPORIKI TV

Δημοφιλή