Μπαράζ ελέγχων σε ηλεκτρονικά φαρμακεία για παράνομη διακίνηση σκευασμάτων

Παρασκευή, 12 Αυγούστου 2022 07:59
UPD:08:08
Shutterstock
A- A A+

Κλιμάκιο της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας, κατόπιν καταγγελίας, διενήργησε έλεγχο το διάστημα από 01.09.2021 έως και 30.02.2022 σε περισσότερες από 250 ιστοσελίδες, με αντικείμενο τη διαπίστωση της νόμιμης ή μη λειτουργίας των ηλεκτρονικών καταστημάτων φαρμακείων και τον εντοπισμό ιστοσελίδων παράνομης διακίνησης και πώλησης φαρμακευτικών προϊόντων και σκευασμάτων, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

Ο έλεγχος επικεντρώθηκε στις ιστοσελίδες με κατάληξη ονόματος χώρου «.gr», καθόσον τα στοιχεία ταυτότητας και επικοινωνίας των δικαιούχων-διαχειριστών και των καταχωρητών των ιστοσελίδων αυτών τηρούνται στην Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ) και δύνανται να προσδιοριστούν.

Ως προς το νομικό πλαίσιο που διέπει τη λειτουργία των ηλεκτρονικών φαρμακείων, δεν έχουν ενσωματωθεί πλήρως σε αυτό οι μεταβολές που επήλθαν στη νομοθεσία σχετικά με τις προϋποθέσεις αδειοδότησης και λειτουργίας φυσικών καταστημάτων φαρμακείων.

Περαιτέρω, δικαίωμα έναρξης λειτουργίας ηλεκτρονικού καταστήματος φαρμακείου, σύμφωνα με την Οδηγία 2011/62/ ΕΕ, έχουν αποκλειστικά τα νομίμως λειτουργούντα φαρμακεία, μετά την πιστοποίησή τους και τη χορήγηση του ευρωπαϊκού λογοτύπου σε αυτά, από τον Πανελλήνιο Φαρμακευτικό Σύλλογο (ΠΦΣ) ως αρμόδια αρχή.

Οι νομοθετικές διατάξεις προς συμμόρφωση με την ως άνω Οδηγία τέθηκαν σε ισχύ το 2016, με την έκδοση της ΚΥΑ Γ5(β)/Γ.Π.οικ.20293/2016, χωρίς ωστόσο να έχει ουσιαστικά ενεργοποιηθεί η διάταξη, λόγω θεσμικού αιτήματος του ΠΦΣ για θέσπιση περιορισμών ως προς τις κατηγορίες φαρμάκων που δύνανται να πωλούνται μέσω διαδικτύου. Με την έναρξη του ελέγχου επιταχύνθηκαν οι διαδικασίες με την έκδοση σχετικής ΚΥΑ με την οποία υιοθετήθηκαν κατ’ ουσία οι απόψεις του ΠΦΣ.

Συνέπεια των ανωτέρω είναι να λειτουργούν ηλεκτρονικά καταστήματα που, παράνομα και καταχρηστικά, κάνουν χρήση του όρου «φαρμακείο» και του πράσινου σταυρού στην ιστοσελίδα τους, παραπλανώντας κατ’ αυτόν τον τρόπο το καταναλωτικό κοινό. Η έκθεση ελέγχου της ΕΑΔ διαβιβάστηκε (α) στον Πανελλήνιο Φαρμακευτικό Σύλλογο για τις άμεσες ενέργειές του για την έναρξη της διαδικασίας πιστοποίησης των ηλεκτρονικών καταστημάτων φαρμακείων και τη χορήγηση του κοινού ευρωπαϊκού λογότυπου σε αυτά και (β) στο υπουργείο Υγείας για να εξετασθεί η εναρμόνιση του νομοθετικού πλαισίου περί λειτουργίας ηλεκτρονικών καταστημάτων φαρμακείων με αυτό της λειτουργίας φαρμακείων, καθώς και η προώθηση νομοθετικής ρύθμισης με την οποία θα προβλέπεται η διαδικασία φραγής, από την Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ), της πρόσβασης στο περιεχόμενο των ιστοσελίδων παράνομης διακίνησης και πώλησης φαρμακευτικών προϊόντων.

Ως προς την παράνομη πώληση φαρμακευτικών προϊόντων από τις ιστοσελίδες που παρουσιάζονται ως φαρμακεία η έκθεση ελέγχου διαβιβάστηκε στον εισαγγελέα Εφετών Αθηνών για ποινική αξιολόγηση των διαλαμβανομένων σε αυτήν και στον ΕΟΦ προκειμένου να εκδώσει δελτίο Τύπου προς ενημέρωση του κοινού.

Προτεινόμενα για εσάςΔημοφιλή