Για πιο οικολογικά αεροπορικά καύσιμα πιέζει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Πέμπτη, 07 Ιουλίου 2022 15:36
UPD:15:37
REUTERS/BENOIT TESSIER
A- A A+

Τα βιώσιμα καύσιμα θα πρέπει σταδιακά να αποτελέσουν τον κανόνα στις αεροπορικές μεταφορές για την επίτευξη της κλιματικής ουδετερότητας της ΕΕ έως το 2050.

Το Κοινοβούλιο ενέκρινε τις θέσεις του σχετικά με το νέο σχέδιο κανόνων της ΕΕ για την αύξηση της χρήσης βιώσιμων καυσίμων σε αεροσκάφη και ευρωπαϊκούς αερολιμένες, ώστε να μειωθούν οι εκπομπές και να διασφαλιστεί ότι η Ευρώπη θα καταστεί κλιματικά ουδέτερη έως το 2050.

Οι ευρωβουλευτές πρότειναν ένα υψηλότερο, σε σύγκριση με την πρόταση της Επιτροπής, ελάχιστο ποσοστό βιώσιμων αεροπορικών καυσίμων που θα πρέπει να διατίθεται στους αερολιμένες της ΕΕ.

Από το 2025, το ποσοστό αυτό θα πρέπει να αφορά το 2% και να αυξηθεί σε 37% το 2040 και σε 85% έως το 2050, λαμβάνοντας υπόψη τις δυνατότητες χρήσης ηλεκτρικής ενέργειας και υδρογόνου στο συνολικό μείγμα καυσίμων. Η Επιτροπή είχε προτείνει 32% για το 2040 και 63% για το 2050.

Περισσότερα είδη βιώσιμων καυσίμων

Το Κοινοβούλιο τροποποίησε τον προτεινόμενο ορισμό των βιώσιμων αεροπορικών καυσίμων, ο οποίος μέχρι στιγμής καλύπτει τα συνθετικά καύσιμα και ορισμένα βιοκαύσιμα που παράγονται από γεωργικά ή δασικά κατάλοιπα, φύκια, βιολογικά απόβλητα ή χρησιμοποιημένα μαγειρικά έλαια.

Οι ευρωβουλευτές συμπεριέλαβαν στον ορισμό τους τα ανακυκλωμένα ανθρακούχα καύσιμα που παράγονται από αέρια επεξεργασίας αποβλήτων και τα καυσαέρια που προέρχονται από τη διαδικασία παραγωγής βιομηχανικών εγκαταστάσεων. Πρότειναν, επίσης, να συμπεριληφθούν για περιορισμένο χρονικό διάστημα (έως το 2034) στο μείγμα αεροπορικών καυσίμων ορισμένα βιοκαύσιμα, που παράγονται από ζωικά λίπη ή αποστάγματα. Ωστόσο, οι ευρωβουλευτές απέρριψαν τα καύσιμα που προέρχονται από καλλιέργειες ζωοτροφών και τροφίμων, καθώς και τα καύσιμα που προέρχονται από φοινικέλαιο, σόγια και σαπούνι, διότι δεν ευθυγραμμίζονται με τα προτεινόμενα κριτήρια βιωσιμότητας.

Επιπροσθέτως, πρόσθεσαν την ανανεώσιμη ηλεκτρική ενέργεια και το υδρογόνο ως πιθανά μέρη ενός βιώσιμου μείγματος καυσίμων αφού και οι δύο αποτελούν ελπιδοφόρες νέες τεχνολογίες που θα μπορούσαν σταδιακά να συμβάλουν στην απαλλαγή των αεροπορικών μεταφορών από τις ανθρακούχες εκπομπές. Σύμφωνα με το σχέδιο κανόνων, οι αερολιμένες της ΕΕ θα πρέπει να διευκολύνουν την πρόσβαση των φορέων εκμετάλλευσης αεροσκαφών σε βιώσιμα καύσιμα, μεταξύ άλλων με υποδομές για τον ανεφοδιασμό με υδρογόνο και για ηλεκτρική επαναφόρτιση.

Νέο ταμείο και «πράσινη» σήμανση

Το Κοινοβούλιο πρότεινε τη δημιουργία ενός Ταμείου Βιώσιμης Αεροπορίας από το 2023 έως το 2050 για την επιτάχυνση της απαλλαγής του τομέα των αερομεταφορών από τις ανθρακούχες εκπομπές και τη στήριξη των επενδύσεων σε βιώσιμα καύσιμα, σε καινοτόμες τεχνολογίες πρόωσης αεροσκαφών και στην έρευνα για νέους κινητήρες. Το Ταμείο θα ενισχυθεί με πόρους που θα προκύψουν από τις κυρώσεις που θα επιβληθούν σε σχέση με την εφαρμογή των εν λόγω κανόνων.

Προκειμένου να προωθηθεί περαιτέρω η απαλλαγή του τομέα των αερομεταφορών από τις ανθρακούχες εκπομπές και να ενημερωθεί το κοινό σχετικά με την «πράσινη» αεροπορία, οι ευρωβουλευτές ανέθεσαν στην Επιτροπή να αναπτύξει έως το 2024 ένα ευρωπαϊκό σύστημα εμπορικής σήμανσης σχετικά με τις περιβαλλοντικές επιδόσεις των αεροσκαφών, των εταιρειών και των εμπορικών πτήσεων.

Ο εισηγητής του ΕΚ Søren Gade (Renew, Δανία) δήλωσε: «Η αεροπορία είναι ένας από τους τομείς που δυσκολεύονται περισσότερο να απαλλαγούν από τις ανθρακούχες εκπομπές. Σήμερα υποδείξαμε τον τρόπο με τον οποίο μπορούμε να πετύχουμε και στείλαμε ένα ισχυρό και φιλόδοξο μήνυμα στους πολίτες της Ευρώπης. Σας ακούσαμε όταν ζητήσατε δράση για το κλίμα και εργαζόμαστε όσο μπορούμε για να επιτύχουμε μια πραγματικά πράσινη Ευρώπη.»

Η διαπραγματευτική εντολή εγκρίθηκε με 334 ψήφους υπέρ, 95 κατά και 153 αποχές. Το Κοινοβούλιο είναι πλέον έτοιμο να αρχίσει διαπραγματεύσεις με τα κράτη μέλη.

Η πολιτική αεροπορία ευθύνεται για το 13,4% των συνολικών εκπομπών CO2 που προκύπτουν από τις μεταφορές στην ΕΕ. Η πρωτοβουλία ReFuelEU Aviation αποτελεί μέρος της «δέσμης προσαρμογής στον στόχο του 55 % το 2030», της στρατηγικής της ΕΕ για τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου κατά τουλάχιστον 55% έως το 2030 σε σύγκριση με τα επίπεδα του 1990, σύμφωνα με τον ευρωπαϊκό νόμο για το κλίμα.

Προτεινόμενα για εσάςΔημοφιλή