Όσοι ενδιαφέρονται για υπηρεσίες Cloud δεν πετούν στα σύννεφα

Δευτέρα, 27 Ιουνίου 2022 12:23
UPD:12:24
A- A A+

Του Κώστα Ιωαννίδη 
[email protected]

Ζούμε στις μέρες του ανατρεπτικού τεχνολογικού μετασχηματισμού και οι προκλήσεις από το χώρο της τεχνολογίας αφορούν τους πάντες και τα πάντα. Για τους επενδυτές είναι γνωστό ότι η ανακάλυψη του τομέα που τις υπηρεσίες του θα χρειαστούν στο μέλλον πολίτες και επιχειρήσεις αποτελεί τη βάση για τις μεγάλες αποδόσεις από τις μακροχρόνιες επενδύσεις.

Για τους νέους και τις οικογένειές τους ο  ψηφιακός μετασχηματισμός των παρεχόμενων υπηρεσιών από τις επιχειρήσεις θα προσφέρει θέσεις εργασίας για τις οποίες η ζήτηση αντί κορεσμού θα αυξάνεται με τα χρόνια. Για τις επιχειρήσεις ο ψηφιακός μετασχηματισμός των παρεχόμενων υπηρεσιών (digital transformation) είναι ήδη μια από τις πιο δυναμικά αναπτυσσόμενες τάσεις για την λειτουργία των επιχειρήσεων στη νέα εποχή.

Εταιρείες και οργανισμοί, στην αναγκαία πλέον προσπάθειά  για ελαχιστοποίηση του λειτουργικού κόστους και για υιοθέτηση της  τηλεργασίας και προσβλέποντας  στην βελτιστοποίηση της ασφάλειας, της απόδοσης και της αξιοπιστίας  προϊόντων και υπηρεσιών, αναζητούν λύσεις μηχανοργάνωσης νέας γενιάς, βασισμένες σε τεχνολογίες Cloud Computing.

Για την παροχή συμβουλευτικών και διαχειριστικών λύσεων στη διαδικασία του digital transformation μια εταιρεία, ανάλογα με το μέγεθός της και την στελέχωσή της, μπορεί να αξιοποιήσει τις δυνατότητες του δικού της τμήματος Πληροφορικής (IT department) είτε να αναζητήσει συνεργασία με κάποιον πάροχο υπηρεσιών Cloud (Cloud Service Provider).

Ένας Cloud Service Provider (CSP) είναι μια εταιρεία Πληροφορικής η οποία παρέχει υπηρεσίες συμβουλευτικής, σχεδίασης, διαχείρισης και τεχνικής υποστήριξης λύσεων, βασισμένες στο Cloud Computing με βάση τις ανάγκες για digital transformation του εκάστοτε πελάτη.

Τα πλεονεκτήματα της επιλογής ενός συνεργάτη CSP είναι πολλαπλά, όπως μεταξύ άλλων η εξοικονόμηση πόρων με την πλήρη ανάθεση διαχείρισης της υποδομής Πληροφορικής στην ομάδα του CSP (outsourcing), ένα ευέλικτο συνδρομητικό μοντέλο χρέωσης, η υιοθέτηση των πιο πρόσφατων τεχνολογιών Cloud με διαρκείς αναβαθμίσεις και η αυξημένη ασφάλεια και διαθεσιμότητα των συστημάτων καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους.

Η πιο βασική επιλογή τύπου υπηρεσίας Cloud η οποία υιοθετείται όλο και συχνότερα από τους τελικούς πελάτες είναι οι υπηρεσίες Infrastructure As A Service (IaaS). Με βάση τις υπηρεσίες IaaS, οι πάροχοι CSP μπορούν να προσφέρουν networking, storage, virtual machines και virtualization containers μέσα τόσο από ιδιόκτητα private clouds όσο και από public clouds (Amazon AWS, Microsoft Azure, Google Cloud) στους τελικούς πελάτες.

Ξεκινώντας με την χρήση ενός ή περισσότερων εικονικών μηχανών (virtual machines) για βασικές ή πιο σύνθετες και απαιτητικές εφαρμογές και προχωρώντας στην υιοθέτηση containers, οι τελικοί πελάτες έχουν το πλεονέκτημα ότι μπορούν να εστιάζουν στην επιχειρηματική λογική (business logic) και καθημερινή διαχείριση των εφαρμογών τους , έχοντας αναθέσει την πλήρη διαχείριση της υποδομής IT στον πάροχο CSP.

Τα παραπάνω προέκυψαν μετά από ερωτήσεις στον Ζοζέφ Γκιούλη της Fermorite (www.fermorite.com) που ειδικεύεται στην παροχή τεχνολογικών λύσεων αιχμής και συμβουλευτικών υπηρεσιών για την ολοκλήρωση συστημάτων, με χρήση υπηρεσιών Cloud Computing και Managed Hosting.

Με τη χρήση ιδιόκτητου data center τελευταίας τεχνολογίας και με την αξιοποίηση σύγχρονων μεθοδολογιών, βέλτιστων πρακτικών και εργαλείων, η Fermorite φιλοδοξεί να συνδυάζει συνεχώς τις τελευταίες τεχνολογικές εξελίξεις με τις επιχειρηματικές απαιτήσεις των πελατών και να προσφέρει ισχυρές και μελλοντικές λύσεις που βασίζονται στο Cloud.

Η Fermorite είναι πιστοποιημένος Cloud Provider κατά ISO 9001:2015 και 27000: 2013 καθώς και πιστοποιημένος συνεργάτης σε συστήματα Microsoft, Citrix και IBM (Microsoft SPLA Partner, Microsoft Cloud Solution Provider, IBM Silver Partner, Silver Citrix Solution Advisor CSA, Citrix Service Provider CSP).

Προτεινόμενα για εσάς