ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ Α.Ε. - Ρυθμιζόμενη Πληροφορία Κανονισμός ΕΕ 596/2014: Γνωστοποίηση συναλλαγής

Τρίτη, 20 Δεκεμβρίου 2022 08:46
UPD:09:58

Ανακοινώνεται ότι στις 16 Δεκεμβρίου 2022 η DOSON INVESTMENTS COMPANY διέθεσε 80.000 μετοχές εκδόσεως ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε. συνολικής αξίας Ευρώ 1.649.600 μέσω εξωχρηματιστηριακής συναλλαγής (Over-The-Counter-Transaction).


Η DOSON INVESTMENTS COMPANY είναι συνδεόμενο νομικό πρόσωπο με τον κ. Νικόλαο Θ. Βαρδινογιάννη, Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε., πρόσωπο υπόχρεο να γνωστοποιεί τις συναλλαγές του με αντικείμενο κινητές αξίες της Εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 19 του Κανονισμού (ΕΕ) 596/2014.


Μαρούσι 20 Δεκεμβρίου 2022

Το Διοικητικό ΣυμβούλιοΠροτεινόμενα για εσάς


Σχετικά σύμβολα

  • ΜΟΗΣχολιασμένα