Σύμβολο Όνομα Μεση Τιμή Αγορά Πώληση Ωρα
USDMGA
USDLYD
USDDZD
USDTND
USDNAD
USDZWD
USDCVE
USDZMK
USDMWK
USDSZL
USDEGP
USDLSL
USDETB
USDNGN
USDZWL
USDGMD
USDMAD
USDSTD
USDMRO
USDBWP
USDZAR
USDMUR
USDSCR
USDKES
USDUGX
USDSOS
USDTZS
USDXAF
USDXOF
USDGNF
USDRWF
USDDJF
EURZAR