Ενδοεπιχειρησιακά

Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ δραστηριοποιείται και στον τομέα της ενδοεπιχειρησιακής εκπαίδευσης αναλαμβάνοντας τη διοργάνωση σεμιναρίων, προσαρμοσμένων στις ανάγκες και στους στόχους της εκάστοτε εταιρείας.

Έμπειροι εισηγητές και καταξιωμένα στελέχη επιχειρήσεων, σε συνεργασία με τον Υπεύθυνο Εκπαίδευσης της επιχείρησης, εντοπίζουν και προσδιορίζουν τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά εκπαιδευτικών αναγκών.

Στόχος είναι η κάλυψη κάθε εξειδικευμένης ανάγκης μιας επιχείρησης με σκοπό τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της.

Tα ενδοεπιχειρησιακά σεμινάρια της ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗΣ καλύπτουν τις παρακάτω θεματικές ενότητες:

  • Φορολογικά - Λογιστικά
  • Εργατικά - Ασφαλιστικά
  • Management - Διοίκηση Επιχειρήσεων
  • Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού
  • Πωλήσεις - Εξυπηρέτηση πελατών
  • Marketing - Επικοινωνία - Δημόσιες Σχέσεις
  • Χρηματοοικονομικά
  • Logistics
  • Διεθνές Marketing & Εξαγωγές
εταιρείες που μας έχουν εμπιστευτεί
Α.Γ.Τ. ΑΤΕMANAGER - ΗΓΕΤΗΣ
FINAL SUPPORT ΟΕMANAGER - ΗΓΕΤΗΣ
ATLANTIC BULK CARRIERS MANAGEMENT LTDΗ ΤΕΧΝΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗΣ
LG ELECTRONICS ΕΛΛΑΣ ΑΕΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗ ΠΩΛΗΣΗ - ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ
LG ELECTRONICS ΕΛΛΑΣ ΑΕΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ
ΑΣΠΡΟΦΟΣ ΑΕΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΕΠΙΛΕΚΤΟΣ ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ ΑΕΒΕΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΑΤΕMASTERING NEGOTIATIONS
BUREAU VERITASΟ Φ.Π.Α ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
BUREAU VERITASΑΝΑΛΥΣΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ Φ.Π.Α
ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
EUROCATERERS Α.Ε.B.E.TΔΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ
SEAFARM IONIAN A.E.ΔΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ
ΟΚΤΑΠΟΥΣ Α.Ε.ΔΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ
ΦΑΡΜΑΝΕΛ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ Α.Ε.BUSINESS PLAN
ΝΗΡΕΑΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε.ΔΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ
ΜΕΓΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ Α.Ε.MASTERING EXPORT STRATEGY
ΣΑΠΛΑΪ ΓΙΟΥΝΙΚ ΑΕ (COFFEE ISLAND) ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΠΩΛΗΣΕΩΝ