Καλωσήλθατε

Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ, συνεπής στην προσπάθειά της για αξιόπιστη ενημέρωση και υποστήριξη των επιχειρήσεων
με νέα προϊόντα και υπηρεσίες, δημιούργησε και προσφέρει εξειδικευμένα σεμινάρια και μακροχρόνια
προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης που απευθύνονται σε στελέχη επιχειρήσεων.

Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ στο πλαίσιο αυτό συνεργάζεται με εισηγητές, διακεκριμένους επιστήμονες και καταξιωμένα στελέχη στον τομέα που
δραστηριοποιούνται με στόχο το μέγιστο ποιοτικό αποτέλεσμα παρεχόμενων γνώσεων.

Επιλέξτε τον τύπο εκπαίδευσης που επιθυμείτε και μάθετε περισσότερα.

εξειδικευμένα σεμινάρια για στελέχη με απαιτήσεις

μάθετε περισσότερα

νέα εκπαιδευτικά προγράμματα τηλεκατάρτισης

μάθετε περισσότερα

σεμινάρια εκπαίδευσης προσωπικού προσαρμοσμένα στους στόχους της εταιρείας

μάθετε περισσότερα

Πρόγραμμα εκπαίδευσης

Webinars
Σεμινάρια