Λιμάνι-πρότυπο σε παγκόσμιο επίπεδο ο Πειραιάς

Τρίτη, 04 Οκτωβρίου 2022 11:13
UPD:15:51

O Yu Zenggang, πρόεδρος της Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς Α.Ε.

A- A A+

The N Society

Του Yu Zenggang,
προέδρου της Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς Α.Ε

ΜΙΑ ΝΕΑ εποχή για το λιμάνι του Πειραιά είναι γεγονός με ορατά και μετρήσιμα αποτελέσματα σε πολλαπλά, διαφορετικά επίπεδα, τα οποία είναι πλέον αισθητά από όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη. Αυτό είναι το αποτέλεσμα της κατάρτισης και της συνεπούς υλοποίησης, από την ΟΛΠ Α.Ε., το σύνολο του ανθρώπινου δυναμικού της και τη νέα της διοίκηση, της κατάλληλης στρατηγικής, η οποία έχει ως απώτερο στόχο της τη δημιουργία ενός σύγχρονου, ανταγωνιστικού και κυρίως «πράσινου» λιμένα-πρότυπου, εξέχουσας σημασίας για το διεθνές εμπόριο και τον παγκόσμιο τουρισμό.

ΣΤΟΝ ΛΙΜΕΝΑ ΠΕΙΡΑΙΑ, έως σήμερα, έχει επιτευχθεί αξιοσημείωτη ανάπτυξη με χρήση νέων τεχνολογιών και αυτοματοποίησης εντός του πλαισίου της σύγχρονης ψηφιακής εποχής, σε διαφορετικούς τομείς λιμενικής δραστηριότητας, κατατάσσοντάς τον ανάμεσα στα σπουδαιότερα λιμάνια του κόσμου. Οι μεγάλης κλίμακας επενδύσεις, που έχουν ήδη πραγματοποιηθεί από τον Όμιλο COSCO Shipping και τη διοίκηση της εταιρείας, και τα μεγάλα εν εξελίξει έργα, που υλοποιούνται με ταχύτατους ρυθμούς, έχουν οδηγήσει στη θεαματική άνοδο της κρουαζιέρας, με την ολοκληρωμένη πλέον διαχείριση και εξυπηρέτηση μεγάλου αριθμού κρουαζιερόπλοιων, στην ανάπτυξη νέων εμπορευματικών σταθμών αυτοκινήτων, στην αναβάθμιση της ναυπηγοεπισκευαστικής ζώνης και τέλος, κυρίως, στη δημιουργία ενός από τους σημαντικότερους εφοδιαστικούς κόμβους στην Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη, αναφορικά με τη διαχείριση εμπορευματοκιβωτίων από όλο τον κόσμο. Επισημαίνεται ότι οι αναφερόμενες επενδύσεις από την πλευρά της εταιρείας έχουν ξεπεράσει συνολικά το 1 δισ. ευρώ και συμβάλλουν καθοριστικά όχι μόνο στη δημιουργία αυτής της νέας δυναμικής του Λιμένος Πειραιά αλλά και στην οικονομική ανάκαμψη και κοινωνική ανάπτυξη της χώρας, με μέριμνα πάντοτε για τα συμφέροντα του ελληνικού κράτους και του ελληνικού λαού. Οι επενδύσεις δεν έχουν μείνει στο ύψος των υποχρεωτικών επενδύσεων που προβλέπονται από τη σύμβαση παραχώρησης με το Ελληνικό Δημόσιο, αλλά προφανώς περιλαμβάνουν και άλλες, οι οποίες θεωρούνται απαραίτητες για τη συνολική αναβάθμιση και εκσυγχρονισμό του λιμένος.

ΣΤΗΝ ΟΛΠ Α.Ε. γνωρίζουν, ωστόσο, όλοι καλά πως η προαναφερόμενη ανάπτυξη για να είναι βιώσιμη πρέπει να είναι πάντοτε συνδυασμένη με τη λογική της πράσινης ανάπτυξης και την πρόληψη και προστασία του περιβάλλοντος. Ο λιμένας πλέον για το σύνολο των δραστηριοτήτων του λειτουργεί μέσα σε ένα σύγχρονο και ψηφιοποιημένο πλαίσιο με σημαντικά θετικά αποτελέσματα για την προστασία του περιβάλλοντος, όπως η ψηφιοποίηση Ro-Ro, η ευρεία κάλυψη όλης της έκτασης του λιμένος με δίκτυα νέας γενιάς LTE υπερυψηλών ταχυτήτων, καθώς και εφαρμογές οπτικής επικοινωνίας, σε συνδυασμό με έναν νέο τρόπο σκέψης καθοδηγούμενο από τα δεδομένα. Παράλληλα, αξίζει να σημειωθεί η απόφαση της εταιρείας για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών εντός των χώρων του λιμένος και η σημαντική παραγωγή ηλιακής ενέργειας.

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ λαμβάνει, συνεπώς, όλα τα προληπτικά και διορθωτικά μέτρα που απαιτούνται με στόχο να αντιμετωπίσει τα ενδεχόμενα περιβαλλοντικά ζητήματα και ταυτόχρονα να δρα ως πρότυπο πράσινης καινοτομίας και περιβαλλοντικών επιδόσεων εντός του κλάδου της λιμενικής βιομηχανίας. Η ΟΛΠ Α.Ε. ασπάζεται απόλυτα τη φιλοδοξία της Ευρώπης να γίνει η πρώτη περιοχή με μηδενικό ισοζύγιο εκπομπών CO2 έως το 2050 και παίζει ήδη στρατηγικό ρόλο ώστε η Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία να γίνει γρήγορα πραγματικότητα. Ειδικώς, όσον αφορά το έτος 2021 και μέχρι σήμερα, λίγο πριν από την εκπνοή του 2022, και παρά τις τεράστιες δυσκολίες που δημιούργησε η πανδημία, το Λιμάνι Πειραιά σημείωσε εξαιρετικές επιδόσεις σε όλους τους τομείς δραστηριοποίησής του. Ενδεικτικά αναφέρονται τα θεαματικά οικονομικά αποτελέσματα της εταιρείας, με τα μεγαλύτερα κέρδη στην ιστορία της, η δυναμική επανεκκίνηση της κρουαζιέρας, όπου επιβεβαιώθηκαν όλες οι προβλέψεις και αφίχθησαν σε αυτό πλήθος από τα μεγαλύτερα, πιο σύγχρονα και πολυτελή κρουαζιερόπλοια των σημαντικότερων εταιρειών κρουαζιέρας διεθνώς, μεγάλο ποσοστό των οποίων αφορούσαν αφίξεις επιβίβασης στον Πειραιά (homeport) και, τέλος, η θεαματική αύξηση του αριθμού της διαχείρισης των εμπορευματοκιβωτίων, με τους τρεις προβλήτες να φθάνουν τα 5,3 εκατ. ετησίως. Το 2021, μόνο στον Προβλήτα Ι σημειώθηκε αύξηση της τάξεως του 13,9%, ο οποίος μάλιστα ξεπέρασε σε αριθμό τις 615.510 TEUs, καθιστώντας τον Λιμένα Πειραιά κορυφαίο λιμάνι διακίνησης εμπορευματοκιβωτίων στη Μεσόγειο. Το Λιμάνι Πειραιά με τις εξαιρετικές επιδόσεις βελτίωσε την κατάταξή του στην παγκόσμια κατάταξη και πλέον έχει καταλάβει την 29η θέση από την 93η που κατείχε το 2010.

ΒΑΣΙΚΗ, ωστόσο, προτεραιότητα της εταιρείας αποτελεί η ανταπόδοση του ανωτέρω οικονομικού οφέλους μέσω της ενίσχυσης της τοπικής οικονομίας και της στήριξης των τοπικών κοινωνιών. Επισημαίνεται ότι, μετά το 2016, το τέλος ανταπόδοσης προς το Ελληνικό Δημόσιο αυξήθηκε στο 3,5% επί των συνολικών εσόδων της ΟΛΠ Α.Ε., ποσοστό το οποίο εισπράττουν έκτοτε οι παραλιμένιοι δήμοι. Ενδεικτικά αναφέρεται πως μόνο για το έτος 2021 το τέλος ανταπόδοσης και το ποσό που μοιράστηκαν αναλογικά οι παραλιμένιοι δήμοι ανήλθε σε περίπου 5,5 εκατ. ευρώ. Αυτό συνεπώς σημαίνει ότι όσο αυξάνονται τα έσοδα της ΟΛΠ Α.Ε. τόσο περισσότερο ωφελούνται οι τοπικοί δήμοι και αυτή η συνθήκη προφανώς δημιουργεί μια απευθείας αμοιβαία και σημαντική επωφελή σχέση μεταξύ τους.

ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ, τόσο οι ανάγκες ανεφοδιασμού του τομέα της κρουαζιέρας όσο και αποκλειστικά οι μεγάλες ανάγκες ανεφοδιασμού του στόλου της COSCO Shipping καλύπτονται από την τοπική οικονομία και βιομηχανία. Μόνο το έτος 2020 η εταιρεία, στο πλαίσιο άσκησης των επιχειρηματικών της δραστηριοτήτων, στήριξε περίπου 1.300 τοπικούς και εθνικούς προμηθευτές, με συνολική δαπάνη προμηθειών άνω των 60 εκατ. ευρώ. Επίσης, έως και το έτος 2021, η ΟΛΠ Α.Ε. έχει προσφέρει πάνω από 3.000 άμεσες θέσεις εργασίας στην τοπική κοινωνία και πάνω από 10.000 θέσεις εργασίας σε σχετικές υπηρεσίες, καταβάλλοντας μόνο το έτος 2020 55,8 εκατ. ευρώ σε φόρους και ασφαλιστικές εισφορές στο Ελληνικό Δημόσιο. Ωστόσο, κύρια μέριμνα και σημαντικό μέρος της στρατηγικής ανάπτυξης του λιμανιού αποτελεί η απευθείας στήριξη της κοινωνίας με ποικίλους τρόπους μέσω συστηματικών και στοχευμένων ενεργειών σε ετήσια βάση και δαπάνες οι οποίες ξεπερνούν τις 500.000 ευρώ και αφορούν τα παιδιά, τη νέα γενιά, τον αθλητισμό και τη στήριξη των αδύναμων και ευάλωτων κοινωνικών ομάδων. Συγκεκριμένες πρωτοβουλίες της εταιρείας προς αυτή την κατεύθυνση αξίζει να επισημανθούν και είναι η συστηματική οικονομική υποστήριξη από το Φιλανθρωπικό Ίδρυμα της COSCO Shipping του προγράμματος «Children Included» του Ερυθρού Σταυρού, με το οποίο στηρίζονται πάνω από 4.000 παιδιά, τα οποία προέρχονται από χαμηλού εισοδήματος οικογένειες, με στόχο την καταπολέμηση της φτώχειας, η κατασκευή του ποδηλατοδρόμου και της σύγχρονης παιδικής χαράς εντός του χώρου της κρουαζιέρας, αλλά και η απευθείας άμεση στήριξη των παραλιμένιων δήμων. Τέλος, επισημαίνεται η ξεχωριστή πρωτοβουλία, σύμφωνα με την οποία το δημοφιλές αριστουργηματικό λογοτεχνικό έργο του Μενέλαου Λουντέμη μεταφράστηκε στα κινέζικα, στο πλαίσιο προώθησης των πολιτιστικών ανταλλαγών μεταξύ των πολιτισμών, της Κίνας και της Ελλάδας. Σημαντική πεποίθηση όλης της διοίκησης είναι ότι το λιμάνι σε κάθε περίπτωση ανήκει στους πολίτες και ως εκ τούτου μεγάλο μέρος εκτάσεων αξιοποιούνται προς όφελος των κατοίκων των γύρω περιοχών και ευρύτερα.

ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΣ υπόψη όλα τα παραπάνω, είναι πασίδηλο ότι στον λιμένα έχουν ήδη επιτευχθεί πολλά. Ο Πειραιάς είναι ένα από τα σημαντικότερα λιμάνια του κόσμου και η μεγαλύτερη πρόκληση είναι να διατηρηθεί η ισχυρή ανάπτυξη σε ολόκληρο το φάσμα των δραστηριοτήτων του και στο μέλλον. Με όπλο, άλλωστε, τη συνέχιση της σκληρής και συστηματικής δουλειάς, σε συνδυασμό με τη χρήση νέων τεχνολογιών, τη μέριμνα για το περιβάλλον και την κοινωνία και την άσκηση χρηστής διακυβέρνησης, είναι βέβαιο ότι και στο μέλλον οι προς επίτευξη στόχοι στον Λιμένα Πειραιά θα γίνονται πραγματικότητα και θα αποτελεί διαχρονικά λιμάνι-πρότυπο και ένα από τα σημαντικότερα λιμάνια του κόσμου.

Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα ← → για να πλοηγηθείτε