Η φέρουσα ικανότητα των τουριστικών προορισμών

Δευτέρα, 03 Οκτωβρίου 2022 11:34
UPD:11:45

Ο Σωτήρης Σκιαδαρέσης, πρόεδρος του Επιμελητηρίου Λευκάδας.

A- A A+

The N Society

Του Σωτήρη Σκιαδαρέση,
προέδρου Επιμελητηρίου Λευκάδας
 
ΣΥΜΦΩΝΑ με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Τουρισμού, τουριστική φέρουσα ικανότητα «είναι ο μέγιστος αριθμός ατόμων που μπορούν να επισκεφθούν ταυτόχρονα έναν τουριστικό προορισμό, χωρίς να προκληθεί μόνιμη καταστροφή του φυσικού, οικονομικού και κοινωνικοπολιτιστικού περιβάλλοντος και μείωση της ποιότητας ικανοποίησης των επισκεπτών». Πόσους επισκέπτες, δηλαδή, μπορεί να «αντέξει» ένας τουριστικός προορισμός χωρίς να επηρεαστούν αρνητικά οι φυσικοί του πόροι, όπως για παράδειγμα μείωση των αποθεμάτων νερού, αλλά και χωρίς να αλλοιωθεί η κοινωνική και πολιτιστική του ταυτότητα. Χωρίς να επηρεαστεί η οικονομική του ανάπτυξη και οι τουρίστες που τον επισκέπτονται και επιθυμούν να είναι ικανοποιημένοι.
 
ΤΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ χρόνια η χώρα μας υποδεχόταν περισσότερα από 30 εκατ. τουρίστες. Αριθμός σχεδόν τριπλάσιος από τον πληθυσμό της χώρας και 15 φορές μεγαλύτερος από τον συνολικό πληθυσμό όλων των νησιών της χώρας μας αθροιστικά. Οι επισκέπτες αυξάνονται, η επιβάρυνση σε περιβάλλον και υποδομές αυξάνεται, η κατά κεφαλήν δαπάνη όμως μειώνεται. Όλα αυτά αποτελούν σημαντικούς παράγοντες για τη συνεργασία όλων των φορέων ώστε να αντιμετωπιστεί το φαινόμενο του υπερτουρισμού που ταλαιπωρεί σχεδόν το σύνολο των τουριστικών περιοχών. Ως πρόεδρος του Επιμελητηρίου Λευκάδας έχω επισημάνει αρκετές φορές ότι απαιτείται συνεργασία της αυτοδιοίκησης με τον επιμελητηριακό κλάδο ώστε να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα που δημιουργούνται από τον υπερκορεσμό του τουριστικού κύματος.
 
Ο ΥΠΕΡΤΟΥΡΙΣΜΟΣ επιβαρύνει το φυσικό περιβάλλον, την ποιότητα ζωής των κατοίκων των νησιών κατά την τουριστική περίοδο, τις ίδιες τις υποδομές που αδυνατούν να εξυπηρετήσουν τις αυξημένες ανάγκες όλων των εμπλεκομένων. Επηρεάζονται η ποιότητα της επίσκεψης, οι εντυπώσεις των επισκεπτών, η εικόνα του τόπου που φεύγει προς τα έξω και βεβαίως το περιβάλλον, οι υποδομές που λειτουργούν στα όριά τους και ίσως τα ξεπερνούν, οι ίδιοι οι πολίτες του τουριστικού προορισμού.
 
ΑΥΤΟ το φαινόμενο του υπερτουρισμού, του μαζικού τουρισμού με αυτά τα χαρακτηριστικά, που είναι ιδιαίτερα έντονο τα τελευταία χρόνια, μας αναγκάζει να στραφούμε στη διαμόρφωση άλλων μοντέλων τουριστικής ανάπτυξης, λαμβάνοντας υπόψη νέα βιώσιμα μοντέλα σχεδιασμού και εφαρμογής. Είναι επιτακτική ανάγκη του υπολογισμού της φέρουσας ικανότητας (Φ.Ι.) κάθε προορισμού και η έναρξη μιας διευρυμένης συζήτησης με τους φορείς της αυτοδιοίκησης αλλά και τους πολίτες για τι μοντέλο τουρισμού θέλουμε, αλλά πάντοτε προσαρμοσμένο στα χαρακτηριστικά κάθε τόπου. Στις δυνατότητες και στις συνθήκες κάτω από τις οποίες λειτουργεί ως τουριστικός προορισμός, αλλά και ως κοινωνία, ως περιβάλλον.
 
ΠΙΣΤΕΥΩ στην τουριστική ανάπτυξη, υπηρετώ τον τομέα του τουρισμού χρόνια στη Λευκάδα. Αυτό το οποίο έχουμε αντιληφθεί όλοι οι εμπλεκόμενοι στη διαχείριση του τουριστικού προορισμού Λευκάδα, είναι ότι δεν μπορεί να διαχειριστεί τον υπερτουρισμό των τελευταίων ετών τους μήνες Ιούλιο και Αύγουστο όπου κορυφώνεται η τουριστική περίοδος, γιατί δεν το αντέχουν οι υποδομές της. Το νησί μας έχει τη δυνατότητα να προσφέρει, με τις υπάρχουσες δομές και υποδομές και φροντίζοντας πάντα το περιβάλλον και την τοπική κοινωνία, τουριστικό προϊόν υψηλοτάτου επιπέδου. Το οποίο θα ικανοποιεί τους επισκέπτες της, θα αφήσει περισσότερα χρήματα και ταυτόχρονα θα λειτουργήσει πολλαπλασιαστικά διαφημιστικά εκτός Ελλάδας προσελκύοντας ανάλογου επιπέδου τουρισμό. Μπορούμε να προσφέρουμε πολύ υψηλές υπηρεσίες, σε ανάλογα κοινά. Ας σχεδιάσουμε το κατάλληλο μοντέλο, προσαρμοσμένο στη φέρουσα ικανότητα και τις προδιαγραφές κάθε τόπου, ας το πιστέψουμε, ας το επικοινωνήσουμε και τέλος ας το υπηρετήσουμε πιστά.
 
ΕΜΕΙΣ στο Επιμελητήριο Λευκάδας εργαζόμαστε προς αυτήν την κατεύθυνση και επιδιώκουμε τη συνεργασία με τους φορείς της αυτοδιοίκησης και τους επαγγελματίες του τουρισμού προκειμένου σύντομα να ανοίξουμε έναν μεγάλο διάλογο γύρω από το θέμα του τι τουρισμό θέλουμε και ακόμη περισσότερο τι τουρισμό αντέχει το νησί μας.
 
ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΙΑΛΟΓΟ αυτό, σκοπό μας έχουμε τη διαμόρφωση ενός κοινά αποδεκτού μοντέλου βιώσιμης τουριστικής ανάπτυξης, το οποίο θα σέβεται τον τόπο μας και τους ανθρώπους του, αλλά και όλους αυτούς που θα το επιλέξουν για ποιοτικές υψηλού επιπέδου διακοπές καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου. Και στον διάλογο αυτό δεν πρέπει να λείψει κανείς γιατί μας αφορά όλους. Επιχειρήσεις, κοινωνία, φορείς, αυτοδιοίκηση.
Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα ← → για να πλοηγηθείτε