Η πρακτική άσκηση στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Παρασκευή, 12 Αυγούστου 2022 11:09
UPD:11:12

Η Χρυσή Βιτσιλάκη, πρύτανης του Πανεπιστημίου Αιγαίου.

A- A A+

The N Society

Της Χρυσής Βιτσιλάκη,
πρυτάνεως του Πανεπιστημίου Αιγαίου

ΤΟ ΣΥΝΕΧΩΣ μεταβαλλόμενο εργασιακό περιβάλλον, το οποίο τα δυο τελευταία χρόνια άλλαξε άρδην λόγω της υγειονομικής κρίσης, γεννάει διαρκώς νέες ανάγκες και προκλήσεις. Οι σύγχρονοι εργαζόμενοι, εκτός από την ανεργία, σε αρκετές περιπτώσεις, έχουν να διαχειριστούν και μια σειρά από άλλα κρίσιμα ζητήματα, όπως είναι η εξ αποστάσεως εργασία, η οποία έχει κλονίσει την ισορροπία ανάμεσα στην προσωπική και την επαγγελματική ζωή, και η είσοδος της τεχνολογίας σε ολοένα και περισσότερους τομείς. Η τελευταία αφενός αλλάζει τη φύση της εργασίας, αφετέρου απαιτεί τον εφοδιασμό των νέων με δεξιότητες «του μέλλοντος».

ΟΣΟ ΠΙΟ ΚΑΤΑΛΛΗΛΑ προετοιμασμένος είναι ένας απόφοιτος για να ενταχθεί στην αγορά εργασίας, τόσο πιο ομαλή θα είναι η αφετηρία του, καθώς θα έχει θέσει σωστές βάσεις για την επαγγελματική του πορεία. Ως εκ τούτου, η πρακτική άσκηση, που δικτυώνει ουσιαστικά την ανώτατη εκπαίδευση με την αγορά εργασίας, αποκτά πολύ μεγάλη σημασία στον «κύκλο» της εργασιακής απασχόλησης ενός ανθρώπου.

 Η πολυεπίπεδη σημασία της πρακτικής άσκησης

ΜΕ ΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ στους σύγχρονους εργασιακούς τομείς να αυξάνονται γεωμετρικά, είναι σημαντικό να κατανοήσουμε την αξία της πρακτικής άσκησης. Μέσω του συγκεκριμένου θεσμού, οι φοιτητές και οι φοιτήτριες προετοιμάζονται για τη μελλοντική είσοδό τους στην αγορά εργασίας, λαμβάνοντας όλα τα απαραίτητα γνωστικά εφόδια για το αντικείμενο των σπουδών τους και τις συνθήκες εργασίας, ενώ αντιλαμβάνονται τις πραγματικές ανάγκες της αγοράς. Ανάμεσα στα προτερήματα της πρακτικής άσκησης είναι η απόκτηση εμπειρίας στο εκάστοτε αντικείμενο σπουδών. Παράλληλα, οι φοιτητές και φοιτήτριες αυξάνουν την πιθανότητα πρόσληψής τους, αφού οι εργοδότες τείνουν να προσλαμβάνουν άτομα με τα οποία έχουν ήδη συνεργαστεί. Κάθε άλλο παρά τυχαίο είναι το γεγονός ότι το 35% των φοιτητών και φοιτητριών του Πανεπιστημίου Αιγαίου που ακολούθησαν πρακτική άσκηση απασχολούνται ήδη μέσα στο πρώτο εξάμηνο από την αποφοίτησή τους.

Η ΠΡΑΚΤΙΚΗ άσκηση δίνει προστιθέμενη αξία όχι μόνο στον φοιτητικό κύκλο, αλλά και στο ίδιο το Πανεπιστήμιο, καθώς αποτελεί αμφίδρομη διασύνδεση και συνέργεια για όλα τα εμπλεκόμενα μέρη.

ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Αιγαίου ανοίγει «παράθυρο» στο μέλλον μέσω της πρακτικής άσκησης. Στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου δίνουμε τη δυνατότητα πρακτικής άσκησης με διάρκεια 1 έως και 2 μήνες. Στόχος μας είναι η προσαρμογή στις ταχύτατα μεταλλασσόμενες ανάγκες της αγοράς, προετοιμάζοντας τους φοιτητές και τις φοιτήτριες ως εξειδικευμένο ανθρώπινο δυναμικό, αλλά και η ευθυγράμμιση της ακαδημαϊκής μας λειτουργίας στις εξελίξεις της επιστήμης, στην παραγωγή και την αξιοποίηση της γνώσης. Η ισχυρή σύνδεση του Πανεπιστημίου με την αγορά εργασίας επιβεβαιώνεται από το γεγονός ότι το 70% των αποφοίτων βρίσκουν εργασία τον πρώτο χρόνο αποφοίτησής τους, με το 68% εξ αυτών να απασχολούνται στο αντικείμενο σπουδών τους. Σημαντικό είναι δε ότι το 82% όσων φοίτησαν στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου είναι πλήρως εργαζόμενοι.

 Αντιστρέφοντας το brain drain σε brain gain

ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΛΛΗ πλευρά, περισσότερες «γέφυρες» με την απασχόληση σημαίνει, πρώτον, λιγότερες παγίδες για τους νέους προς την αξιοπρεπή αγορά εργασίας, δεύτερον, περιορισμένη νεανική ανεργία και, τρίτον, πιο λίγες διαρροές προς αγορές του εξωτερικού. Έτσι, ο θεσμός της πρακτικής άσκησης μπορεί να λειτουργήσει ως ανασταλτικός παράγοντας στη μετανάστευση εξειδικευμένου ανθρώπινου δυναμικού από την Ελλάδα προς το εξωτερικό για αναζήτηση καλύτερης εργασιακής προοπτικής, μετατρέποντας το λεγόμενο brain drain σε brain gain. Η μαζική φυγή νέων ανθρώπων συνδέεται άρρηκτα με την παρατεταμένη οικονομική κρίση που βίωσε η Ελλάδα. Το φαινόμενο αυτό υπερβαίνει την έννοια της κινητικότητας των εργαζομένων και αποτελεί μείζονος σημασίας πρόκληση, καθώς στερεί από την οικονομία τα ταλέντα που απαιτούνται για να αναπτυχθεί. Λόγω της μαζικής εκροής δυσχεραίνεται η αντιμετώπιση μεγάλων προκλήσεων, όπως η προσαρμογή στην 4η βιομηχανική επανάσταση, δημιουργείται δημοσιονομική επιβάρυνση λόγω της μη απόδοσης της επένδυσης στην εκπαίδευσή τους και επιδεινώνεται το δημογραφικό πρόβλημα. Συμπερασματικά, η ανάσχεση του brain drain αφορά όλους, καθώς οι νέοι επιστήμονες είναι πολύτιμοι για την παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας. Και αυτός είναι ο στόχος που έχουμε στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου, να συνδέουμε με επιτυχία τους απόφοιτους με την αγορά εργασίας, δημιουργώντας τις κατάλληλες συνθήκες παραμονής τους στη χώρα.

Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα ← → για να πλοηγηθείτε