Η αναγκαιότητα κατοχύρωσης διακριτικού τίτλου

Παρασκευή, 29 Ιουλίου 2022 11:25
UPD:01/08/2022 12:17
A- A A+

The N Society

Τoυ Γιάννη Βουτσινά,
προέδρου του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Πειραιά

Η ΚΑΤΟΧΥΡΩΣΗ διακριτικού τίτλου από κάθε επιχείρηση είναι μια αναγκαία δράση για τη διασφάλιση της άυλης εμπορικής αξίας της, της φήμης της δηλαδή, καθώς και για την προβολή και την εδραίωσή της στον επιχειρηματικό κλάδο όπου δραστηριοποιείται.

ΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ Επιμελητήριο Πειραιώς, στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων του για την αναβάθμιση των υπηρεσιών που προσφέρει στα μέλη του και με γνώμονα πάντα το συμφέρον των επιχειρήσεων και της αγοράς, υλοποιεί εκστρατεία ενημέρωσης για την αναγκαιότητα καταχώρισης του διακριτικού τίτλου από τις επιχειρήσεις, εφόσον υφίσταται, για τους κάτωθι λόγους:

Διασφάλιση της μοναδικότητας του διακριτικού τίτλου της επιχείρησης.

Προστασία της φήμης της επιχείρησης από την εκμετάλλευση του διακριτικού τίτλου από κακόβουλους τρίτους.

Αποτροπή κινδύνου σύγχυσης της πελατείας από ομοειδείς επιχειρήσεις.

Διευκόλυνση δικαστικής διεκδίκησης του δικαιώματος χρήσης του διακριτικού τίτλου.

ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΑ, στον νέο Ν. 4919/2022 (ΦΕΚ Α΄71/07-04-2022) προβλέπεται η δημιουργία Μητρώου Επωνυμιών και Διακριτικών Τίτλων στο οποίο καταχωρίζονται οι μοναδικές επωνυμίες και οι μοναδικοί διακριτικοί τίτλοι όλων των φυσικών και νομικών προσώπων που ασκούν εμπορική και οικονομική δραστηριότητα. Πλέον το εν λόγω Μητρώο θα είναι ενιαίο για όλη τη χώρα και θα διασυνδέεται μεταξύ άλλων με το πληροφοριακό σύστημα του Οργανισμού Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (ΟΒΙ), προκειμένου να αποφευχθεί η λήψη επωνυμίας ή διακριτικού τίτλου που έχει ήδη κατοχυρωθεί ως σήμα. Η εγγραφή στο ΓΕΜΗ ολοκληρώνεται με την καταχώριση των στοιχείων των υπόχρεων στο εν λόγω Μητρώο με την παράλληλη απόδοση ΚΑΔ (άρθρο 22 παρ. 1 του Ν. 4919/2022).

ΣΕ ΚΑΘΕ περίπτωση, πάντως, οι επιχειρήσεις θα πρέπει να γνωρίζουν ότι πλέον η δέσμευση της επωνυμίας και του διακριτικού τίτλου έχει ισχύ για το σύνολο της Επικράτειας, ενώ δεν θα δύνανται να κατοχυρώνουν επωνυμία και διακριτικό τίτλο ήδη εγγεγραμμένων υπόχρεων στο ως άνω Μητρώο, αλλά ούτε και διακριτικό τίτλο που αποτελεί εμπορικό σήμα άλλης επιχείρησης. Εξαιτίας της πανελλαδικής εμβέλειας της κατοχύρωσης, οι επιχειρήσεις θα πρέπει να σπεύσουν άμεσα σε διαδικασίες καταχώρισης του διακριτικού τίτλου τους (ταμπέλα), εφόσον διατηρούν/έχουν, ώστε να επιτευχθεί τόσο η προφύλαξη του καταναλωτικού κοινού από τον κίνδυνο σύγχυσης όσο και να αποτραπεί η πιθανότητα εκμετάλλευσης της φήμης τους από άλλη επιχείρηση ή τρίτους.

Ο ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ τίτλος αποτελεί ιδιαίτερο διακριτικό γνώρισμα του καταστήματος ή της επιχείρησης, που την εξατομικεύει και τη διακρίνει ονομαστικά στις συναλλαγές, ενώ η χρήση του είναι προαιρετική, με την έννοια ότι η επιχείρηση μπορεί να λειτουργεί χωρίς να έχει διακριτικό τίτλο.

ΝΑ ΕΠΙΣΗΜΑΝΘΕΙ ότι ο διακριτικός τίτλος ως ιδιαίτερο διακριτικό γνώρισμα της επιχείρησης ή του εμπορικού καταστήματός της διαφοροποιείται, κατοχυρώνεται και προστατεύεται αυτόνομα από τα λοιπά διακριτικά γνωρίσματα (εμπορική επωνυμία, εμπορικό σήμα, domain name κ.ά.). Επίσης, το δικαίωμα στον διακριτικό τίτλο αποκτάται κατά το ουσιαστικό σύστημα με κριτήριο την αρχή της προτεραιότητας ως προς την πραγματική χρησιμοποίησή του στις συναλλαγές, η δε προβλεπόμενη καταχώριση αυτού έχει δηλωτικό χαρακτήρα και στηρίζει μαχητό τεκμήριο, ότι εκείνος που προηγήθηκε χρονικά είναι ο πραγματικός δικαιούχος (άρθρο 53 παρ. 3 του ν. 4919/2022).

Η ΠΡΟΣΒΟΛΗ του διακριτικού τίτλου συντελείται είτε μόνο με την αμφισβήτηση του δικαιώματος είτε με τη χρήση του από άλλον με τρόπο που μπορεί να προκαλέσει σύγχυση και να παραπλανηθεί το καταναλωτικό κοινό. Σε περίπτωση παράνομης προσβολής διακριτικού τίτλου ο φορέας αυτού (επιχείρηση) έχει τα εξής δικαιώματα:

Αξίωση για άρση της παράνομης προσβολής και για παράλειψή της στο μέλλον, ανεξάρτητα από υπαιτιότητα του προσβολέα.

Αποζημίωση για την αποκατάσταση περιουσιακής ζημίας (π.χ. διαφυγόντα κέρδη) που προκλήθηκε από προσβολή διακριτικού γνωρίσματος.

Εύλογη χρηματική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης, εφόσον συντρέχει και υπαιτιότητα του προσβολέα, εάν δηλαδή αυτός γνώριζε ή όφειλε να γνωρίζει ότι από την παράνομη ανταγωνιστική χρήση από τον ίδιο συγκεκριμένης ένδειξης ως διακριτικού γνωρίσματος μπορούσε να προκληθεί σύγχυση με το διακριτικό γνώρισμα του δικαιούχου.

ΜΕ ΔΕΔΟΜΕΝΟ, λοιπόν, ότι η προστασία ενός διακριτικού γνωρίσματος που χρησιμοποιείται άτυπα στις συναλλαγές προστατεύεται μόνο μέσω επίπονης δικαστηριακής διαδικασίας απόδειξης της καθιέρωσής του πέραν πάσης αμφιβολίας στις συναλλαγές, το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Πειραιά προβαίνει στην εκστρατεία ενημέρωσης των μελών του για την αναγκαιότητα καταχώρισης διακριτικού τίτλου στο Επιμελητήριο.

ΠΕΡΑΝ της προστασίας, της ενίσχυσης, της προβολής και της εδραίωσης κάθε επιχείρησης στον επιχειρηματικό κλάδο όπου δραστηριοποιείται, η νόμιμη καταχώριση του διακριτικού τίτλου δημιουργεί μαχητό τεκμήριο περί του πραγματικού δικαιούχου αυτού, ενισχύοντας με αυτόν τον τρόπο τη θέση της επιχείρησης-δικαιούχου του διακριτικού τίτλου σε μία ενδεχόμενη μελλοντική δικαστική διαμάχη και περιορίζοντας τον κίνδυνο να μειωθεί η φήμη της επιχείρησής τους ή η απώλεια πελατών λόγω της σύγχυσης που ενδέχεται να προκληθεί από την παράνομη χρήση των διακριτικών γνωρισμάτων τους από τρίτους.

Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα ← → για να πλοηγηθείτε