Στον πυρήνα της στρατηγικής μας οι ΜμΕ

Δευτέρα, 18 Ιουλίου 2022 13:30
UPD:25/07/2022 17:56
A- A A+

The N Society

Της Θέμιδος Ευτυχίδου,
γενική γραμματέας Βιομηχανίας

Ο ΣΗΜΕΡΙΝΟΣ κόσμος διανύει μία περίοδο αλλεπάλληλων κρίσεων και συνεχών αλλαγών. Οι οικονομικές, πολιτικές και κοινωνικές εξελίξεις είναι ραγδαίες και οι προκλήσεις τεράστιες και ετερόκλητες. Οι υψηλές ροές μετακίνησης πληθυσμών, η κλιματική αλλαγή και φυσικά ο παράνομος ρωσικός πόλεμος κατά της Ουκρανίας, που εντείνει επικίνδυνα την ενεργειακή κρίση και συμβάλλει στην ιστορική εκτόξευση του πληθωρισμού, συνθέτουν ένα επικίνδυνο μίγμα παγκόσμιας ανησυχίας.

ΕΠΙΠΛΕΟΝ, η πανδημία του κορονοϊού ανέτρεψε τα πάντα, αλλάζοντας τον τρόπο με τον οποίο ζούμε, εργαζόμαστε, επικοινωνούμε και συνυπάρχουμε. Επιτάχυνε με τεράστιους ρυθμούς την ανάγκη για ψηφιακό μετασχηματισμό και τη μετάβαση σε νέα, περισσότερο δίκαια και ανθεκτικά μοντέλα οικονομίας, όπου η κοινωνική ασφάλεια θα προτάσσεται ως το κρίσιμο συλλογικό αγαθό.

ΣΕ ΑΥΤΕΣ τις πρωτόγνωρες συνθήκες, με γνώμονα την οικοδόμηση ενός ισχυρού, βιώσιμου οικονομικού μοντέλου, η ελληνική επιχειρηματικότητα και βιομηχανία δρουν και εξελίσσονται, αναπτύσσοντας ταχύτατη προσαρμοστικότητα και ανθεκτικότητα στις νέες κρίσιμες συνθήκες και προκλήσεις, μετατρέποντας τις κρίσεις σε ευκαιρίες και αξιοποιώντας τη δυναμική των συγκριτικών πλεονεκτημάτων τους.

ΣΤΗΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ αυτή, στη Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας αναπτύξαμε πρόσφατα την πρώτη, ολοκληρωμένη και συνεκτική Εθνική Στρατηγική Βιομηχανίας, που εδράζεται στις ανάγκες και τις ευκαιρίες του παρόντος, απελευθερώνοντας παράλληλα μία οραματική αλλά στοχευμένη πολιτική, με ορίζοντα δεκαετίας. Η πολιτική αυτή θέτει την ελληνική βιομηχανία ως κεντρικό πυλώνα για την οικοδόμηση μίας έξυπνης, πράσινης και ανταγωνιστικής οικονομίας, μίας δίκαιης και ανθεκτικής κοινωνίας.

Η ΕΘΝΙΚΗ Στρατηγική θα αποτελέσει το βασικό εργαλείο βιομηχανικής πολιτικής, ώστε να υλοποιηθούν δράσεις και μεταρρυθμίσεις που θα έχουν ουσιαστικό αντίκτυπο στην καθημερινότητα της βιομηχανίας, αλλά και εμβληματικά έργα και εθνικές πρωτοβουλίες που θα μετασχηματίσουν το παραγωγικό μοντέλο της Ελλάδας και θα υποστηρίξουν το σύνολο της ελληνικής κοινωνίας και οικονομίας.

ΟΙ ΣΤΟΧΟΙ της Εθνικής Στρατηγικής Βιομηχανίας είναι αφενός ποιοτικοί και σχετίζονται με τον πράσινο και ψηφιακό μετασχηματισμό των επιχειρήσεων, και βέβαια με την ανθεκτικότητά τους στους καιρούς που ζούμε. Ταυτόχρονα, στοχεύουμε στην αύξηση της ανταγωνιστικότητας του ελληνικού επιχειρείν, τη δημιουργία ενός φιλικού και ελκυστικού επιχειρηματικού περιβάλλοντος, και την παροχή στο ανθρώπινο δυναμικό της χώρας καλύτερων θέσεων εργασίας μέσω και της αναγκαίας κατάρτισης και εκπαίδευσής του, για την προσαρμογή του στις απαιτήσεις της νέας εποχής. Με άλλα λόγια, δεν στοχεύουμε μόνο στο πώς θα επιβιώσουμε αλλά και στο πώς θα ξεχωρίσουμε.

ΑΦΕΤΕΡΟΥ τίθενται και συγκεκριμένοι ποσοτικοί στόχοι που αφορούν την αύξηση της συνδρομής της βιομηχανίας στο ΑΕΠ έως 13% εντός πενταετίας και σε 15% το 2030 έναντι 10,7% που είναι σήμερα, καθώς και στην αύξηση των εξαγωγών βιομηχανικών προϊόντων ως ποσοστού του ΑΕΠ σε 15% εντός πενταετίας, και σε 20% έως το 2030 έναντι του ισχύοντος 9,2%.

ΠΡΟΣΗΛΩΜΕΝΗ στην επίτευξη των παραπάνω στόχων, η Εθνική Στρατηγική Βιομηχανίας αναπτύσσεται σε ένα δομημένο πλαίσιο 4 επιπέδων ανάλυσης, με 6 + 1 στρατηγικές κατευθύνσεις, 23 στόχους και 153 προτεραιότητες. Στον πυρήνα της Στρατηγικής, με γνώμονα και τα χαρακτηριστικά της ελληνικής επιχειρηματικότητας, καθώς και τις κατευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, βρίσκονται φυσικά οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Και δεν θα μπορούσε να είναι διαφορετικά, καθώς στην Ελλάδα το 99,9% των επιχειρήσεων ανήκουν στην κατηγορία ΜμΕ, απασχολώντας πάνω από 2 εκατομμύρια πολίτες της χώρας, με την προστιθέμενη αξία τους να αγγίζει τα 33,6 δισ. ευρώ.

ΑΛΛΩΣΤΕ, παρά την κρίσιμη συγκυρία από την οποία διερχόμαστε, σύμφωνα με την έκθεση της Ε.Ε. «SME Performance Review», καθώς και την έρευνα συγκυρίας της Εθνικής Τράπεζας για τις ΜμΕ, βρισκόμαστε σε τροχιά ανάκαμψης, με την προστιθέμενη αξία των ΜμΕ να αυξάνεται, την ανεργία να μειώνεται και με κλάδους όπως η αγροδιατροφή να αναδεικνύονται ακόμη περισσότερο από πριν. Το περιβάλλον που δραστηριοποιούνται πλέον οι επιχειρήσεις είναι φιλικότερο, πιο σύγχρονο και ευέλικτο. Σε αυτό έχει συμβάλει το μεταρρυθμιστικό έργο αυτής της κυβέρνησης, όπως αυτό της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας για την απλούστευση της αδειοδότησης των επιχειρήσεων, αλλά και η ψηφιοποίηση του κράτους που όλοι είχαμε ανάγκη.

ΕΠΙΠΛΕΟΝ, καθώς οι επιτυχείς πολιτικές απαιτούν υπόβαθρο δεδομένων και τεκμηρίωση, και πάντοτε με επίκεντρο την πολιτική ανάπτυξης των ΜμΕ, η Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας έχει προχωρήσει στη σύσταση του «Εθνικού Παρατηρητηρίου για τις ΜμΕ». Στο Παρατηρητήριο υλοποιούνται αυτή την περίοδο: (α) μελέτη σχετικά με τα χειροτεχνικά επαγγέλματα, έναν ιδιαιτέρως σημαντικό κλάδο τόσο ως προς το εισόδημα πολλών οικογενειών, όσο και ως προς την παράδοση της χώρας. Συμπεριλάβαμε και την ανάπτυξη ψηφιακού χάρτη, όπου κατεγράφησαν όλες οι χειροτεχνικές δραστηριότητες στη χώρα, και σύντομα θα είναι διαθέσιμη στο κοινό, (β) μελέτη διάγνωσης των πραγματικών χρηματοδοτικών αναγκών των ΜμΕ ανά κλάδο και μέγεθος, η οποία χρησιμοποιείται ως βάση για την ανάπτυξη των χρηματοδοτικών προγραμμάτων που αφορούν τις ΜμΕ, διασφαλίζοντας πως προσφέρουμε στις επιχειρήσεις ό,τι έχουν πραγματικά ανάγκη, (γ) ανάλυση της συνεισφοράς των ΜμΕ, και ειδικά των μεταποιητικών επιχειρήσεων, σε βασικούς οικονομικούς δείκτες της ελληνικής οικονομίας, σε συνδυασμό με μοντέλα πρόβλεψης για τις επιπτώσεις και την αντιμετώπιση εξωγενών κρίσεων.

ΠΟΛΥ σημαντικές όμως για την ουσιαστική στήριξη των ΜμΕ είναι και οι χρηματοδοτικές δράσεις. Επί παραδείγματι, η Δράση «Επιχειρηματική Επανεκκίνηση» του Ταμείου Επιχειρηματικότητας (ΤΕΠΙΧ), μέσω του οποίου εισήλθαν στην αγορά 192 εκατομμύρια ευρώ από πλευράς Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας και αντίστοιχο ποσό από τις τράπεζες, υποστηρίζοντας με περίπου 400 εκατομμύρια ευρώ τις ΜμΕ. Υψηλής προστιθέμενης αξίας για τις ΜμΕ αναμένεται να είναι και η δράση κρατικής ενίσχυσης «Έξυπνη Μεταποίηση» στο πλαίσιο του «Ελλάδα 2.0», της οποίας η πρόσκληση αναμένεται να δημοσιευτεί πολύ σύντομα. Η δράση θα ενισχύσει με 73 εκατομμύρια πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, ώστε να υλοποιήσουν επενδύσεις με σκοπό τον ψηφιακό μετασχηματισμό τους.

ΣΕ ΑΥΤΟ το δύσβατο, υψηλής κρισιμότητας σταυροδρόμι, καλούμαστε -και το πράττουμε- να δουλέψουμε σκληρά και αποτελεσματικά για να στηρίξουμε με πράξεις την ανάπτυξη της ελληνικής επιχειρηματικότητας και της ελληνικής βιομηχανίας, ραχοκοκαλιά των οποίων είναι οι ΜμΕ. Στοχεύοντας στη βάση και με στρατηγικό σχεδιασμό, τα οφέλη μπορούν να είναι πολλαπλασιαστικά. Για την ελληνική οικονομία, για τη χώρα και για το μέλλον που της αξίζει.

Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα ← → για να πλοηγηθείτε