Επιμέλεια: Αντώνης Τσιμπλάκης, Γιώργος Γεωργίου, Πάρης Τσιριγώτης

HELMEPA: 40 χρόνια στη πρώτη γραμμή

Τρίτη, 14 Ιουνίου 2022 13:30
UPD:27/06/2022 15:12
A- A A+

Σεμίραμις Παληού, Πρόεδρος της HELMEPA

Την πολυετή δράση της και συλλογική προσφορά της γιορτάζει φέτος η Ελληνική Ένωση Προστασίας Θαλάσσιου Περιβάλλοντος, γνωστή ως HELMEPA, που συνεχίζει να βρίσκεται στην πρώτη γραμμή για την υγεία των θαλασσών και των ακτών μας

Γέννημα-θρέμμα της ελληνικής ναυτιλίας, σε μια συλλογική επιθυμία να κληροδοτήσουμε στις επόμενες γενιές μια αναπτυξιακή πορεία που να είναι βιώσιμη, με αφετηρία την προστασία του θαλάσσιου και του παράκτιου περιβάλλοντος, η HELMEPA έχει εξελιχθεί σε μια πρότυπη ανοιχτή συμμετοχική πλατφόρμα συνεργασίας με περισσότερους από 250.000 εθελοντές, μικρούς και μεγάλους, από την ευρύτερη κοινωνία, σε όλη την Ελλάδα, και με την ενεργό συμμετοχή εκατοντάδων εταιρειών-μελών και φορέων που προάγουν τη βιώσιμη ανάπτυξη και αειφορία.

Βιώσιμη ναυτιλία. Οι εξελίξεις στον χώρο της ναυτιλίας είναι ραγδαίες, ιδιαίτερα στον τομέα της βιώσιμης ανάπτυξης και το μεγάλο στοίχημα -με ορίζοντα το 2030- αφορά την πράσινη και ψηφιακή μετάβαση της ναυτιλίας, όπως είναι η σταδιακή απανθρακοποίηση, η περαιτέρω εξέλιξη της νομοθεσίας για τη μείωση της ρύπανσης και η επένδυση στην έρευνα και στην ανάπτυξη καινοτόμων τεχνολογιών. Παράλληλα εστιάζουμε στην επικαιροποίηση της γνώσης των ναυτικών μας. Για παράδειγμα, οι αξιωματικοί σήμερα είναι πλέον και σύγχρονοι managers, καθώς ο ρόλος τους έχει γίνει πιο σύνθετος, με πολλά διοικητικά στοιχεία. Αναγνωρίζοντας τις σημερινές προκλήσεις, η επιμορφωτική πρόταση της HELMEPA, που προσφέρεται μέσα από το Ναυτιλιακό Επιμορφωτικό Κέντρο, επιδιώκει να είναι ολιστική. Έτσι, πέρα από τα τεχνικά θέματα, εστιάζουμε και στην καλλιέργεια διοικητικών δεξιοτήτων (soft skills), που είναι επίσης απαραίτητα εφόδια για την επαγγελματική εξέλιξη και την ψυχική ευημερία των ναυτικών, ειδικά στην εποχή της πανδημίας και με την πράσινη και ψηφιακή μετάβαση σε πλήρη εξέλιξη.

Νέα γενιά. Από το νηπιαγωγείο έως και την ένταξή τους στην αγορά εργασίας, διατηρούμε μια διαχρονική σχέση εμπιστοσύνης και αλληλεπίδρασης με τους επόμενους ηγέτες, μέσα από τα προγράμματα της Παιδικής HELMEPA (παιδιά 5-11 ετών), των Ναυτίλων (12-18 ετών) και πιο πρόσφατα τη δημιουργία των Youth Ambassadors (νέοι 15+ ετών). Συνεργαζόμαστε στενά και αδιάλειπτα με την εκπαιδευτική κοινότητα, αναδεικνύοντας την αλληλεπίδραση ανθρώπου και θάλασσας, ενισχύοντας τη γνώση εκπαιδευτικών και μαθητών για τους ωκεανούς και ενθαρρύνοντας την ανάληψη δράσης σε ατομικό και συλλογικό επίπεδο. Έως σήμερα περισσότεροι από 133.000 μαθητές/τριες δημοτικού έχουν αναδειχθεί σε «Γλαρόπουλα», δηλαδή βοηθοί του εμβληματικού Γλάρου, πραγματοποιώντας 40.000+ περιβαλλοντικές δράσεις, με την καθοδήγηση εθελοντών εκπαιδευτικών, ενώ επιπλέον 242.000 μαθητές έχουν επισκεφθεί τις περιβαλλοντικές μας εκθέσεις. Ειδικότερα οι δράσεις των μικρών εθελοντών μέσα από τους διαγωνισμούς ζωγραφικής, τους καθαρισμούς ακτών και τα δικά τους μηνύματα ευαισθητοποίησης έχουν σημαντικό αντίκτυπο στις τοπικές κοινωνίες και συμβάλλουν σημαντικά στην υιοθέτηση καλών συνηθειών - ειδικότερα από τους ενήλικες. Τα τελευταία χρόνια παρατηρούμε μια συνεχή αφύπνιση, διάθεση για ενημέρωση και ανάληψη δράσης για την προστασία του περιβάλλοντος. Η νέα γενιά φαίνεται να δείχνει τον δρόμο και αυτό μας κάνει εξαιρετικά χαρούμενους.

Καθαρισμοί ακτών. Παράλληλα, ο εθελοντισμός καλλιεργείται συνεχώς και η βιωματική εμπειρία της προσφοράς και δράσης στο πεδίο ενισχύει σημαντικά τη διαμόρφωση νέας νοοτροπίας σε ατομικό και συλλογικό επίπεδο. Αξίζει να σημειωθεί ότι το 2021 -εν μέσω πανδημίας- καταγράψαμε ρεκόρ καθαρισμών ακτών στο πλαίσιο του Παγκόσμιου Εθελοντικού Καθαρισμού Ακτών, που συντονίζει η HELMEPA στην Ελλάδα για 31 έτη. Συγκεκριμένα οργανώθηκαν 196 καθαρισμοί σε όλη τη χώρα, καλύπτοντας 130 χιλιόμετρα ακτογραμμής, με την εθελοντική και ενεργό συμμετοχή περίπου 5.500 πολιτών. Σε λίγες εβδομάδες, θα ανακοινώσουμε την εκστρατεία για φέτος και αναμένουμε ακόμα μεγαλύτερη συμμετοχή από το συνεχώς διευρυνόμενο δίκτυο μελών και συνεργατών μας.

Να μη μείνει κανένας πίσω. Φέτος η HELMEPA γιορτάζει 40 χρόνια πολυδιάστατης δραστηριότητας και στο πλαίσιο αυτό υλοποιούμε σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό 40 κεντρικές δράσεις ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και κινητοποίησης όλων να αναλάβουν δράση για την υγεία των θαλασσών και των ακτών μας, μεταφέροντας το μήνυμα «Η θάλασσα είναι ζωή»! Μέσα από τις κεντρικές μας δράσεις για τα 40 χρόνια, εκτός από τα εργαστήρια βιώσιμης ανάπτυξης, ήπιων δεξιοτήτων και περιβαλλοντικής ηγεσίας, που αποτελούν και οδηγό για τα επόμενα χρόνια, αναδεικνύουμε μέσα από διεθνείς συνεργασίες και fora τη δέσμευση της ελληνικής ναυτιλίας και κοινωνίας για την υγεία των ωκεανών. Βασική μας επιδίωξη, και επιτυχία, είναι ότι επικοινωνούμε με την κοινωνία, διατηρώντας μια γέφυρα γνώσης, συνεργασίας και κοινής δράσης. Γι’ αυτό και επιμένουμε στην κατανόηση των εννοιών και των προκλήσεων για να μη μείνει κανένας πίσω και για να μπορέσουμε να έχουμε μεγαλύτερο και βιώσιμο αντίκτυπο. Γιατί μπορούμε να σώσουμε τις θάλασσες.

--------------

HELMEPA: 40 YEARS IN THE FRONT LINE

Semiramis Paliou, Chairperson, HELMEPA

This year, the Hellenic Marine Environment Protection Association (HELMEPA), celebrates its 40th anniversary, having always been at the forefront of the health of our seas and coasts through multidimensional action and collective offer

Having ~been established and grown as an offspring of Greek shipping, HELMEPA is driven by a collective desire to bequeath to the next generations a sustainable development course, starting from marine and coastal environment protection. The Hellenic Marine Environment Protection Association has evolved into a model, open, and participatory platform of cooperation numbering more than 250,000 volunteers, young and old, from the wider society throughout Greece, also enjoying active participation by hundreds of member companies and organizations promoting sustainable development and sustainability. Sustainable shipping. Developments in the field of shipping are rapid, especially in the field of sustainable development, and the big bet up to 2030 will be the green and digital transition of shipping, such as the gradual decarbonization, further development of legislation to reduce pollution, and investing in research and development of innovative technologies. At the same time, we focus on upgrading seafarer skills. For example, officers today are also modern managers, as their role has become more complex, with a lot of administrative work. Recognizing today's challenges, HELMEPA's training proposal, offered through the Maritime Training Center, seeks to be a holistic one. Thus, in addition to technical issues, we also focus on the cultivation of soft skills, which are also essential assets for the professional development and mental well-being of seamen, especially in the pandemic era and with the green and digital transition in full development.

New generation. Starting from kindergarten to entering the job market, we maintain a long-standing relationship of trust and interaction with future leaders, through the programs of Children HELMEPA (children 5-11 years old), Nautilus (12-18 years old), and more recently the creation of Youth Ambassadors (15+ years old). We work closely and seamlessly with the educational community, highlighting human-sea interaction, enhancing educators and students’ knowledge on the oceans, and encouraging individual and collective action. To date, more than 133,000 primary school students have become “Glaropoulos,” i.e. assistants of the emblematic Gull, carrying out more than 40,000 environmental actions under the guidance of volunteer teachers, while an additional 242,000 students have visited our environmental fairs. In recent years we have witnessed a constant awareness and willingness to inform and take action to protect the environment. The new generation seems to be showing the way, and this makes us extremely happy. Coastal cleanup. While volunteering is constantly cultivated, the hands-on experience of offering and acting in the field significantly enhances the formation of a new mentality at individual and collective levels. Notably, in 2021 -in the midst of the pandemic- we set a record of coastal cleanups in the context of the voluntary International Coastal Cleanup, coordinated in Greece for the past 31 years by HELMEPA. Specifically, 196 cleanups were organized throughout the country, covering 130 kilometers of coastline, with the voluntary and active participation of about 5,500 citizens. In a few weeks, we will announce the 2022 campaign, and are expecting even higher participation numbers from our ever-expanding network of members and partners.

Let no one be left behind. This year HELMEPA celebrates a legacy of 40 years of multidimensional activity, and in this context we are implementing throughout Greece and abroad as many as 40 central information, awareness and mobilization actions for everyone to “move” for the health of our seas and coasts, conveying the message “The sea is life”! Through our central actions to celebrate our 40th anniversary -in addition to the sustainable development, soft skills and environmental leadership labs, which are also a guide for the coming years- we embark on a campaign to map good practices; promote the exchange of knowledge and knowhow for the green and digital transition; implement Awareness campaigns for the protection of the seas, climate change and maritime safety; reinforce the links between Universities and the shipping community; highlight employment prospects in the Blue Economy, especially for young people under the Blue Generation initiative; focus on maritime education for the development and enhancement of professional skills; and, through international collaborations and fora highlight the commitment to keep oceans clean and healthy by both Greek shipping and the community as a whole. Our main goal and success is to communicate with society, maintaining a link between knowledge, cooperation and joint action. That is why we insist on understanding the concepts and challenges, so that no one is left behind and we can have a greater and more lasting impact. Because we can save the seas.

Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα ← → για να πλοηγηθείτε