Επιμέλεια: Αντώνης Τσιμπλάκης, Γιώργος Γεωργίου, Πάρης Τσιριγώτης

Το Πειραϊκό Επιχειρείν έχει "όλο το πακέτο"

Τρίτη, 14 Ιουνίου 2022 12:36
UPD:27/06/2022 14:50
A- A A+

Bασίλης Kορκίδης, Πρόεδρος του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιά

Το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πειραιώς πιστεύει ακράδαντα πως η επιχειρηματικότητα της περιοχής του μεγάλου λιμανιού διαθέτει «όλο το πακέτο» στήριξης της ελληνικής και παγκόσμιας ναυτιλίας.

Η ανάπτυξη και ευημερία του λιμανιού αποτελούσε και αποτελεί κοινό στόχο των παραγωγικών τάξεων του πειραϊκού χώρου αλλά και των χρηστών των λιμενικών του εγκαταστάσεων. Έχει καταστεί σαφές σε όλους ότι η αύξηση στη διακίνηση των φορτίων δεν ευνοεί μόνο τους επενδυτές της COSCO, ευνοεί και όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη, όπως και τους παραγωγικούς και τους οικονομικούς φορείς, αλλά και τους εργαζόμενους στο λιμάνι εντός και πέριξ αυτού και φυσικά τις οικογένειές τους. Επωφελούμενος από τη γεωπολιτική του θέση, ο Πειραιάς, ως ένας βασικός κόμβος στην οικονομική πρωτοβουλία «Belt and Road», στον νέο Δρόμο του Μεταξιού, διευκολύνει την επικοινωνία της Κίνας με τη Δύση και, κυρίως, με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ωστόσο, σήμερα το λιμάνι του Πειραιά καλείται να «διαχειριστεί» μια ιδιάζουσα κατάσταση που επικρατεί στην παγκόσμια εφοδιαστική, η οποία έχει εντείνει τον ανταγωνισμό μεταξύ των λιμένων της Μεσογείου που διαγκωνίζονται στο να κερδίσουν φορτία αλλά και να καρπωθούν την έξωθεν καλή μαρτυρία των ναυτιλιακών εταιρειών διακίνησης εμπορευματοκιβωτίων προωθώντας την καλή τους εικόνα.

Είναι γνωστό ότι το λιμάνι του Πειραιά, το λιμάνι μας, το πρώτο λιμάνι της χώρας, έγινε για πρώτη φορά το μεγαλύτερο της Μεσογείου στη διακίνηση εμπορευματοκιβωτίων το 2019, αλλά από το αμέσως επόμενο έτος, το 2020, μέχρι και φέτος, μέχρι και τώρα, μειώνονται συνεχώς τα φορτία. Που σημαίνει ότι το κοινό μας συμφέρον, όπως προανέφερα, βλάπτεται. Το σίγουρο είναι ότι ο Πειραιάς έχασε την πρωτοκαθεδρία όχι εξαιτίας δικών μας επιλογών, αλλά από μία συγκυρία γεγονότων με κλεισίματα λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών, προβλημάτων χωρητικότητας στους χώρους εναπόθεσης εμπορευματοκιβωτίων, αλλά και κάποιων απεργιακών κινητοποιήσεων, οι οποίες δυστυχώς επαναλήφθηκαν και φέτος. Η «απειλή» να πληγεί περαιτέρω η ανταγωνιστικότητα του λιμανιού δεν έχει εξαλειφθεί. Αυτό πρόκειται να συμβεί όταν η εργασιακή ειρήνη, που θέτουν ως προϋπόθεση οι ναυτιλιακές εταιρείες όταν κρίνουν τα λιμάνια προτίμησής τους, «κερδίσει» μια από τις πρώτες θέσεις της κατάταξης. Η προσφορά ποιοτικών υπηρεσιών στους διεθνείς και εγχώριους πελάτες του λιμένα σίγουρα περνάει συνδυαστικά από την πελατοκεντρική πολιτική που ασκεί το λιμάνι, τα επενδυτικά του πλάνα, αλλά και από μία σειρά παραμέτρους που σχετίζονται με τις συνδυασμένες μεταφορές, τις οποίες και εκμεταλλεύονται σήμερα ανταγωνιστικά προς τον Πειραιά λιμάνια. Περί του «master plan» του Πειραιά έχουν διεξαχθεί «εξαντλητικές συζητήσεις». Ωστόσο, σήμερα εκκρεμεί η υλοποίηση επενδύσεων που στόχο έχουν να διασφαλίσουν την ανταγωνιστικότητα του εμπορικού πρωτίστως λιμένα, για λόγους που επίσης έχουν συζητηθεί σε εξαντλητικό βαθμό. Δεν θα κουραστώ να επισημαίνω ότι δεν πρέπει να διαλάθει της προσοχής μας ότι στον Πειραιά χτυπάει η καρδιά της ισχυρότερης ναυτιλίας της Ευρώπης, αλλά και του κόσμου.

Οι επιχειρηματικές δραστηριότητες που σχετίζονται με τη μεταφορά, την ενέργεια, τα logistics, την αλυσίδα εφοδιασμού, τη χρηματοδότηση, τις υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας, την κατασκευή, τη ναυπηγοεπισκευή, τη συναρμολόγηση, τις νομικές, ασφαλιστικές και αντασφαλιστικές υπηρεσίες για τη ναυτιλία έχουν επιχειρηματικό ορίζοντα στον Πειραιά. Πάνω από 1.200 μεγάλες ναυτιλιακές επιχειρήσεις εδρεύουν στον ελληνικό γεωγραφικό χώρο, η πλειονότητα των οποίων έχουν την έδρα τους στον Πειραιά, παρέχοντας άμεση απασχόληση σε 10.000 εργαζομένους. Επίσης, στον Πειραιά δραστηριοποιείται κι ένας σημαντικός αριθμός σχετικών με τη ναυτιλία επιχειρήσεων. Επιχειρήσεις που περιλαμβάνουν νηογνώμονες, χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς, νομικά γραφεία, εταιρείες παροχής χρηματοοικονομικών συμβουλών, εταιρείες ναυτασφαλιστικών υπηρεσιών, που καλύπτουν τον ναυτιλιακό κίνδυνο που αναλαμβάνει ο ελληνόκτητος στόλος. Υπολογίζεται ότι στους τομείς της ελληνικής ναυτιλίας απασχολούνται, κατά προσέγγιση, περίπου 200.000 άτομα.

Ο Πειραιάς μπορεί, επίσης, να διαπρέψει στο πεδίο των συνδυασμένων μεταφορών, καθώς το λιμάνι διαθέτει σιδηροδρομική κάλυψη ικανή, υπό την προϋπόθεση ότι θα ολοκληρωθούν σύντομα οι απαιτούμενες βελτιωτικές παρεμβάσεις στον σιδηροδρομικό ΠΑΘΕ. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι φορτία που κατεβαίνουν στον Πειραιά από τα πλοία μπορεί να βρεθούν μόλις σε τρεις ημέρες στα κομβικά κέντρα διασποράς της Ευρώπης, έναντι του χρόνου που απαιτεί ο περίπλους από το Σουέζ μέχρι και τα λιμάνια της Βόρειας Ευρώπης. Και αυτό το στοιχείο, τώρα που τα κόστη διαμετακόμισης λόγω και του ενεργειακού, αλλά και της κρίσης στην εφοδιαστική έχουν μεγαλώσει, πρέπει να τονιστεί εμφατικά τόσο από την ΟΛΠ Α.Ε. όσο και απ’ όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, ώστε το λιμάνι όχι μόνο να ξανακερδίσει τη χαμένη «in transit κίνηση», αλλά και να την επαυξήσει. Το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πειραιώς πιστεύει ακράδαντα πως η επιχειρηματικότητα της περιοχής του μεγάλου λιμανιού διαθέτει «όλο το πακέτο» στήριξης της ελληνικής και παγκόσμιας ναυτιλίας. Άρα, ο Πειραιάς έχει την ευκαιρία να βγει δυνατότερος την επόμενη μέρα της ενεργειακής κρίσης και να διαδραματίσει κομβικό εμπορικό ρόλο για όλη την Ευρώπη.

-----------

BUSINESS IN PIRAEUS: “THE FULL PACKAGE”

Vassilis Korkidis, President, Piraeus chamber of commerce and industry

The Piraeus Chamber of Commerce & Industry firmly believes that entrepreneurship in Piraeus’ major port area boasts “the full package” to support Greek and world shipping


The development and prosperity of the Port of Piraeus has been and still is a common goal of the productive classes of the port area but also the users of its port facilities. It has become clear to everyone that an increase in cargo handling not only benefits COSCO's investors, but all stakeholders, including productive and economic operators, port workers and of course their families. Capitalizing on its favourable geopolitical position, Piraeus, as a key hub in the "Belt and Road" economic initiative, known as the new Silk Road, facilitates China's communication with the West and, above all, with the European Union. However, today the Port of Piraeus is called upon to deal with a special situation that prevails in global logistics, intensifying the struggle between Mediterranean ports competing to win cargo, in addition to gaining container companies’ good reviews, thus promoting their good image. Notably, the Port of Piraeus, in 2019 climbed for the first time to the top position in the Mediterranean in terms of container traffic. However, traffic loads have been constantly decreasing since 2020, meaning that our common interest, as I mentioned above, is harmed. What is certain is that Piraeus lost the lead not because of our choices, but because of a series of events, e.g cancellation of sailing due to adverse weather conditions, capacity problems in the port’s container storage areas, and several labour strikes, which unfortunately continued to be staged in 2022.

The risk of further harming the port's competitiveness has not been eliminated. And this is not going to happen unless labour peace is achieved, as this is a prerequisite by shipping companies when considering their preferred ports. The quality of services provided to the port’s international and domestic customers is certainly associated with the customer-centric policy pursued by the port, as well as its investment plans, and a series of parameters related to combined transport, currently exploited by Piraeus competitors. Even though exhaustive discussions have been held about the Piraeus Port “master plan,” investments are currently pending, even though they are designed to enhance the port’s competitiveness. Currently, Piraeus Port is not equipped with the “weapons” it needs to deal with supply chain troubles affecting port traffic. Certainly, investments respecting the environmental requirements must be made in the commercial port but also in the cruise wing. And, of course, we should eliminate bureaucratic and other procedures. However, the productive classes of Piraeus maintain their optimism for a dynamic recovery/resumption of traffic in the second half of the year, while hoping that “the port’s wealth spreads to the city, not vice versa,” in order to have a greater impact on the local and national economy, as well as on trade and logistics, employment and shipbuilding, but also to improve the quality of life of Piraeus’ population. A port alone can not “win the world”. We need to look at quality and other features to allow interaction between the port, the city - productive classes, and shipping. Singapore rated Piraeus in top place in the category “Shipping,” while Shanghai was rated top in “Ports & Logistics.” Piraeus lost some ground in “Maritime Finance & Law.” I will never tire of pointing out that we must not overlook the fact that Piraeus is the heart of Europe and the world’s strongest shipping. Business activities with good prospects in Piraeus include a multitude of fields, including transports, energy, logistics, supply chain, financing, value added services, construction, ship repairs, assembly, and legal, insurance and reinsurance services for shipping. More than 1,200 large shipping companies are based in Greece, the majority of which in Piraeus, providing direct employment to 10,000 employees. Also, there is a significant number of companies related to shipping, based in Piraeus. Such businesses include shipping registers, financial institutions, law firms, financial advisory companies, and marine insurance companies covering the shipping risks undertaken by the Greekowned fleet. It is estimated that approximately 200,000 people are employed Greece’s shipping sector. Piraeus can also excel in the field of combined transport, as the port has adequate railway infrastructure, provided that the required upgrading work of the PATHE railway will be completed soon. We must not forget that cargo unloaded in Piraeus can reach European distribution hubs in just three days, compared to the much more time required for the voyage from Suez to the ports of Northern Europe.

This crucial consideration -especially following the recent hikes in transit costs as a result of higher energy prices and a crisis in logistics- must be strongly outlined and communicated by both the port operator, PPA S.A., and all other stakeholders, so that the port may regains losses or even claim an even higher share of in transit traffic. The Piraeus Chamber of Commerce and Industry firmly believes that entrepreneurship in the large port area offers “the full package” to support Greek and world shipping. So Piraeus may grow stronger the day after the energy crisis, and play a key role in European trade.

 

Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα ← → για να πλοηγηθείτε