Επιμέλεια: Αντώνης Τσιμπλάκης, Γιώργος Γεωργίου, Πάρης Τσιριγώτης

Στοίχημα η διατήρηση Δυναμικής Ανάπτυξης

Πέμπτη, 02 Ιουνίου 2022 10:40
UPD:27/06/2022 14:34
A- A A+

Kάπ. Γιώργος Κουμπενάς, Chief Operations Officer, Celestyal Cruises και πρόεδρος της Ένωσης Εφοπλιστών Κρουαζιέρας και Φορέων Ναυτιλίας (ΕΕΚΦΝ)

Το 2022 θα είναι μια ιδιαίτερη χρονιά για τη δραστηριότητα της κρουαζιέρας στη χώρα μας με μεγάλο αριθμό προσεγγίσεων κρουαζιερόπλοιων σε όλα τα λιμάνια, αλλά με μέση πληρότητα που δεν θα ξεπερνά το 80% της χωρητικότητας των πλοίων.

Η κρουαζιέρα σε διεθνές επίπεδο βρίσκεται σε τροχιά ανάκαμψης, με πάνω από 7,5 εκατ. επιβάτες να έχουν ταξιδέψει σε σχεδόν 90 χώρες μετά την επανέναρξη των δρομολογίων. Ταυτόχρονα, σύμφωνα με τα πλέον πρόσφατα στοιχεία της CLIA, το σύνολο των επιβατών αναμένεται να ανακάμψει και να ξεπεράσει τα επίπεδα του 2019 έως το τέλος του 2023, ενώ ο αριθμός των επιβατών που προτιμά την κρουαζιέρα εκτιμάται ότι θα ξεπεράσει τα προ πανδημίας επίπεδα κατά 12% έως το τέλος του 2026. Σε εθνικό επίπεδο τώρα, πριν από την έναρξη του πολέμου όλες οι ενδείξεις συνέκλιναν στο ότι το 2022 θα είναι μια εξαιρετική χρονιά για την κρουαζιέρα στη χώρα μας. Οι αναγγελίες προσεγγίσεων είναι ιδιαίτερα αυξημένες με μεγάλο αριθμό πλοίων να έχουν ως βάση τους τα ελληνικά λιμάνια. Μόνο από τον Πειραιά θα ξεκινούν κρουαζιέρες περίπου 68 διαφορετικά κρουαζιερόπλοια. Αυτό που δεν μπορεί να προβλεφθεί αυτή τη στιγμή είναι η πληρότητα των πλοίων σε σχέση με την εξέλιξη της πανδημίας του κορονοϊού αλλά και τις πρόσφατες τραγικές δυστυχώς εξελίξεις στην Ουκρανία.

Παρ’ όλα αυτά δεν διαφαίνεται να επηρεάζεται σημαντικά η κρουαζιέρα στην περιοχή μας, όμως η αύξηση στις τιμές της ενέργειας, των μεταφορών και γενικότερα στο κόστος βασικών αγαθών πιθανόν να έχει αντίκτυπο στον τελικό αριθμό των κρατήσεων. Αυτό που αξίζει να σημειωθεί είναι η σημαντική αύξηση του αριθμού των πλοίων που έχουν ως βάση τους τα ελληνικά λιμάνια, δημιουργώντας πολλαπλασιαστικά οφέλη για την εθνική οικονομία. Επίσης το γεγονός ότι πολλά απ’ αυτά τα πλοία είναι μικρότερου μεγέθους και απευθύνονται σε επιβάτες υψηλού εισοδήματος είναι εξίσου σημαντικό, καθώς προσεγγίζουν σε μικρότερους προορισμούς που μέχρι σήμερα δεν ήταν στον χάρτη της κρουαζιέρας, έχοντας μεγάλο οικονομικό αποτύπωμα στις τοπικές οικονομίες.

Συνοψίζοντας για το 2022, μπορούμε να πούμε ότι θα είναι μια ιδιαίτερη χρονιά για τη δραστηριότητα της κρουαζιέρας στη χώρα μας με μεγάλο αριθμό προσεγγίσεων κρουαζιερόπλοιων σε όλα τα ελληνικά λιμάνια, αλλά με μέση πληρότητά που δεν θα ξεπερνά το 80% της χωρητικότητας των πλοίων. Όσον αφορά τα έσοδα της χώρας, έχοντας ως δεδομένο την αύξηση ρεκόρ του homeporting θεωρούμε ότι θα είναι πολύ κοντά σε αυτά του 2019 - 556 εκατ. ευρώ (σύμφωνα με τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος). Το μεγάλο στοίχημα είναι η σωστή διαχείριση από την πλευρά όλων των εμπλεκόμενων μερών στη χώρα μας για τη διατήρηση αυτής της δυναμικής ανάπτυξης και των αναμφισβήτητα θετικών προοπτικών. Υπάρχουν αρκετά θέματα που πρέπει να ξεπεραστούν, όπως η έλλειψη των αναγκαίων υποδομών σε σχέση με την απουσία ορθολογιστικού συστήματος κατανομής των προσεγγίσεων κρουαζιερόπλοιων, αλλά και οι αιφνίδιες αυξήσεις υπηρεσιών προς τα πλοία που μπορούν εύκολα να στρέψουν το ενδιαφέρον των εταιρειών σε άλλες κοντινές χώρες.

Ο ανταγωνισμός από την Τουρκία

Ειδικότερα θα πρέπει να μας απασχολεί ο ανταγωνισμός που μπορεί να προέλθει από την Τουρκία. Έπειτα από μεγάλο διάστημα απουσίας της κρουαζιέρας από τα γειτονικά λιμάνια βλέπουμε ήδη μεγάλες εταιρείες κρουαζιέρας να τα επιλέγουν ως λιμάνια εκκίνησης. Η Κωνσταντινούπολη, με ένα από τα μεγαλύτερα αεροδρόμια στην Ευρώπη και με την ολοκλήρωση ενός τεράστιου έργου για την ανάπλαση του Galataport, με κόστος άνω του ενός δισ. ευρώ, έχει ήδη επιλεγεί από μεγάλες εταιρείες ως βάση των πλοίων τους. Επίσης άλλα λιμάνια, όπως η Antalya, συζητούν με έναν από τους μεγαλύτερους ομίλους του κλάδου για να γίνει εκεί η μόνιμη βάση όλων των πλοίων του ομίλου. Οι στρατηγικές πρωτοβουλίες τις οποίες έχει αναλάβει η Τουρκία, όπως οι επιδοτήσεις για τον εισερχόμενο τουρισμό, η υλοποίηση μεγάλων υποδομών σε λιμάνια και αεροδρόμια, καθώς και η ευκολία πρόσβασης/μη απαίτηση βίζας, καθιστούν τη γειτονική χώρα ελκυστική για τις εταιρείες του κλάδου. Επιπλέον αξιοσημείωτη είναι η προσπάθεια ανάπτυξης εταιρειών κρουαζιέρας τουρκικών συμφερόντων, καθώς η μέχρι τώρα παραδοσιακή κρουαζιέρα στο Αιγαίο, που ξεκινούσε από τη χώρα μας και προσέγγιζε στην Τουρκία, μπορεί εύκολα να αντιστραφεί, έχοντας αρχή και τέλος τα τουρκικά λιμάνια και προσεγγίζοντας απλά στα ελληνικά νησιά. Τέλος, οι νέες απαιτήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε σχέση με τα ναυτιλιακά καύσιμα, αλλά και η εφαρμογή του συστήματος ηλεκτρονικής βίζας που προωθείται αποτελούν επιπρόσθετα κίνητρα για να ξεκινούν τα πλοία από την Τουρκία.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SUSTAINING DYNAMIC GROWTH

Capt. George Koumpenas Chief Operations Officer, Celestyal Cruises, and President of the Association of Cruise Ship Owners and Maritime Agencies (EEKFN)

2022 will be a special year for cruise activity in our country, with a large number of cruise ship approaches in all ports, but with an average occupancy rate that will not exceed 80% of ship capacity

The international cruise is on a recovery trajectory, with more than 7.5 million passengers traveling to almost 90 countries since the resumption of services. At the same time, according to the latest CLIA data, all passengers are expected to recover and exceed 2019 levels by the end of 2023, while the number of passengers who prefer cruises is estimated to exceed pre-pandemic levels by 12 % by the end of 2026. At national level, before the onset of the Russia-Ukraine war, all indications agreed that 2022 would be a great year for cruising in our country. The number of ship approaches announced is particularly increased, with a large number of ships based on Greek ports. About 68 different cruise ships will start cruising from Piraeus alone. What can not be predicted at the moment is passenger numbers, owing to the COVID-19 pandemic and the tragic developments in the Ukraine war. Nevertheless, the cruise in our region does not seem to be significantly affected. However, the hike in energy prices, transportation and in general the cost of basic goods may have an impact on the final number of bookings. Notably, there is a significant increase in the number of ships based in Greek ports, creating multiplier benefits for the national economy. In addition, the fact that many of these ships are smaller in size and cater to high-income passengers is just as important, as they approach smaller destinations that have not been on the cruise map until now, having a major economic benefit for local economies. Summing up for 2022, we can say that it will be a special year for the cruise activity in our country with a large number of cruise ship approaches in all Greek ports, but with average passenger numbers that will not exceed 80% of ship capacity. Regarding the country’s revenues, given the record increase in homeporting, we believe that they will be very close to 2019 record levels, i.e. 556 million euros (according to Bank of Greece data). The big bet is the proper management by all stakeholders in our country to maintain this dynamic growth and the undeniably positive prospects. There are several issues that need to be addressed, such as the lack of the necessary infrastructure of a rational system for allocating cruise ship approaches, but also the sudden increases in the cost of ship services, which could easily divert companies’ interest to other nearby countries.

Competition with Turkey

Competition that may come from Turkey, in particular, is an issue of concern. After a long absence from cruises from neighboring ports, we already see large cruise companies choosing them as starting ports. Istanbul has already been selected by large companies as the basis of their ships, as it boasts one of the largest airports in Europe, and is completing a huge project for the renovation of Galataport, at a cost of over one billion euros. Other ports, such as Antalya, are also in talks with one of the largest groups in the industry to become the permanent base of all of the group’s ships. The strategic initiatives taken by Turkey, such as inbound tourism subsidies, construction of major infrastructures at ports and airports, as well as the ease of access (no visa required), make the neighboring country attractive to companies in the industry. Also noteworthy is the effort to establish cruise companies of Turkish interests, as the hitherto traditional Aegean cruise, starting from Greece and approaching Turkey, can be easily reversed, i.e. cruises starting and ending in Turkish ports and simply approaching Greek islands. Finally, the new EU requirements with regard to marine fuels, as well as the implementation of the electronic visa system that is being promoted, are additional incentives for ships to sail from Turkey

Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα ← → για να πλοηγηθείτε