Υγεία
Τρίτη, 16 Αυγούστου 2022 19:06

Προειδοποίηση ΕΟΦ για συμπληρώματα που αφορούν την στυτική δυσλειτουργία

Για συμπληρώματα που αφορούν την στυτική δυσλειτουργία, προειδοποιεί ο ΕΟΦ, καθώς βρέθηκαν να περιέχουν την φαρμακευτική ουσία ταδαλαφίλη, χωρίς να αναγράφεται στην επισήμανσή τους.

Για συμπληρώματα που αφορούν την στυτική δυσλειτουργία, προειδοποιεί ο ΕΟΦ, καθώς βρέθηκαν να περιέχουν την φαρμακευτική ουσία ταδαλαφίλη, χωρίς να αναγράφεται στην επισήμανσή τους.

Ειδικότερα, ο ΕΟΦ κατόπιν ενημέρωσης των αρμόδιων αρχών των ΗΠΑ, προειδοποιεί τους καταναλωτές να μην αγοράζουν ή κάνουν χρήση προϊόντων Launch Sequence Capsules, Launch Sequence Euphoria Capsules, Launch Sequence Aphrodisia Capsules, τα οποία είναι πιθανόν να διακινούνται μέσω διαδικτύου.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα των εργαστηριακών ελέγχων που διενεργήθηκαν από την Αρμόδια Αρχή των ΗΠΑ, τα προϊόντα Launch Sequence Capsules (αρ. παρτίδας: 20212001, ημερ/νια λήξης:12/2024), Launch Sequence Euphoria Capsules (αρ. παρτίδας: 2022104, ημερ/νια λήξης:04/2025), Launch Sequence Aphrodisia Capsules (αρ. παρτίδας: 2022104, ημερ/νια λήξης:04/2025) βρέθηκαν να περιέχουν την φαρμακευτική δραστική ουσία ταδαλαφίλη, χωρίς αυτή να αναγράφεται στην επισήμανσή τους. Συνεπώς, κατά τη χρήση των ανωτέρων μη εγκεκριμένων προϊόντων ελλοχεύει κίνδυνος για την υγεία των χρηστών.

Οι καταναλωτές καλούνται σε επαγρύπνηση, ώστε, σε περίπτωση που περιέλθουν στην κατοχή τους τα συγκεκριμένα προϊόντα, να μην τα χρησιμοποιήσουν και να ενημερώσουν άμεσα τον ΕΟΦ.

Υπογραμμίζεται ότι η αγορά προϊόντων αρμοδιότητας ΕΟΦ από μη εγκεκριμένες και αναξιόπιστες πηγές, όπως είναι το διαδίκτυο, μπορεί να θέσει σε σοβαρό κίνδυνο την υγεία του καταναλωτή.