Περιβάλλον
Δευτέρα, 27 Ιουνίου 2022 12:42

Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης-έρευνα: Τι πιστεύουν οι πολίτες για την κλιματική αλλαγή

Στη δημοσιότητα δόθηκαν τη Δευτέρα τα αποτελέσματα της έρευνας «Κλιματική Αλλαγή: Αντιλήψεις, Απειλές και Προκλήσεις για μια Νέα Περιβαλλοντική Κουλτούρα», που πραγματοποιήθηκε με πρωτοβουλία του υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, για τις αντιλήψεις των πολιτών σχετικά με την κλιματική αλλαγή, τη σοβαρότητά της και την προσαρμογή σε αυτή.

Στη δημοσιότητα δόθηκαν τη Δευτέρα τα αποτελέσματα της έρευνας «Κλιματική Αλλαγή: Αντιλήψεις, Απειλές και Προκλήσεις για μια Νέα Περιβαλλοντική Κουλτούρα», που πραγματοποιήθηκε με πρωτοβουλία του υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, για τις αντιλήψεις των πολιτών σχετικά με την κλιματική αλλαγή, τη σοβαρότητά της και την προσαρμογή σε αυτή.

Στο πλαίσιο του εθνικού διαλόγου για την κλιματική κρίση και τις προκλήσεις της, τον οποίο έχει εγκαινιάσει το υπουργείο με σκοπό την εκπόνηση μιας ολοκληρωμένης εθνικής στρατηγικής, έχει ξεκινήσει ήδη από τον Φεβρουάριο 2022, ένα νέο ερευνητικό πρόγραμμα, με αντικείμενο τη διερεύνηση στάσεων και απόψεων σχετικά με την κλιματική αλλαγή. Με έμφαση στην ατομική περιβαλλοντική κουλτούρα και τις πρακτικές που υιοθετούν ή είναι πρόθυμοι να υιοθετήσουν οι πολίτες, αλλά και στην αξιολόγηση πολιτικών αντιμετώπισης της κλιματικής αλλαγής, ιδίως σε θέματα πρόληψης, προσαρμογής και ευαισθητοποίησης των πολιτών. Ένα πρόγραμμα ανοιχτό στην κοινωνία, το οποίο θα συμπεριλάβει συμμετοχικές δράσεις πολιτών και της επιστημονικής κοινότητας, όπως εργαστήρια ανταλλαγής ιδεών, δημόσιες παρουσιάσεις και δημοσιεύσεις.

Πρωτίστως, όμως, το νέο αυτό ερευνητικό πρόγραμμα θα αποτελέσει χρήσιμο οδηγό για τις πολιτικές και επιμέρους δράσεις του Υπουργείου, καθώς αποτυπώνει με εξαιρετικά εύληπτο τρόπο τις αντιλήψεις / ανάγκες / αγωνίες της ελληνικής κοινωνίας μπροστά στο φαινόμενο της κλιματικής κρίσης και τις συνέπειές του για τον πλανήτη μας, τη χώρα μας, τη ζωή μας. Αποτυπώνει, επίσης, τη διάθεση των πολιτών να έχουν έναν πιο ενεργό ρόλο μέσα από έμπρακτες συμπεριφορές και πρωτοβουλίες σε ατομικό και συλλογικό επίπεδο - μια στάση που το υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας επιδιώκει, όπως αναφέριε, να θέσει στην «καρδιά» των πολιτικών του.   

Η έρευνα πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με τον ανεξάρτητο, μη κερδοσκοπικό οργανισμό έρευνας και ανάλυσης διαΝΕΟσις, ο οποίος συμμετέχει αφιλοκερδώς και έχει αναπτύξει σημαντική τεχνογνωσία σε θέματα κλιματικής αλλαγής με ειδικούς επιστήμονες, καθώς και με τη συμβολή της εταιρείας ερευνών κοινής γνώμης Metron Analysis, η οποία διαθέτει μακρόχρονη σχετική εμπειρία. Τα αποτελέσματά της είναι από σήμερα διαθέσιμα στον ιστότοπο της διαΝΕΟσις, μαζί με το σχετικό συνοδευτικό υλικό και ιδίως την αποτίμηση των αποτελεσμάτων της, με το executive summary της έρευνας από τη Metron Analysis.

Με την ευκαιρία της δημοσιοποίησης των αποτελεσμάτων της έρευνας, ο υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Χρήστος Στυλιανίδης, ανέφερε: «Σήμερα γίνεται το πρώτο βήμα για μια νέα κατανόηση του «τι ζητούν οι πολίτες» από το νέο Υπουργείο, αλλά και των προθέσεών τους για μια πιο ενεργή εμπλοκή στα ζητήματα αντιμετώπισης των συνεπειών της κλιματικής κρίσης. Ένας νέος διάλογος ξεκινά με την κοινωνία, ώστε οι πολιτικές μας να μη διαμορφώνονται εν κενώ, χωρίς ουσιαστική ανατροφοδότηση, χωρίς να ανταποκρίνονται σε πραγματικές ανάγκες. Θα ήθελα με την ευκαιρία αυτή να ευχαριστήσω θερμά τη διαΝΕΟσις και τη Metron Analysis για την πολύτιμη συμβολή τους και είμαι βέβαιος ότι η πολύ ενδιαφέρουσα έρευνα που δίνεται σήμερα στη δημοσιότητα θα αποτελέσει έναυσμα για μια νέα Πολιτική Προστασία στη χώρα μας, σύγχρονη, προσαρμοσμένη στις απαιτήσεις της εποχής και ουσιαστικά «συντονισμένη» με τις προσδοκίες των πολιτών».              

Στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας αυτής, η οποία φέρνει την κοινωνία και τις ανάγκες της στο προσκήνιο της χάραξης πολιτικής για θέματα προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή, το υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας προχωρά σε συγκεκριμένες μεσο-μακροπρόθεσμες δράσεις, από τις οποίες ξεχωρίζουν:

- Διαμόρφωση του νέου Εθνικού Σχεδίου Διαχείρισης Κινδύνων Καταστροφών και Προσαρμογής στην Κλιματική Αλλαγή Ένα ολιστικό και συνεκτικό πλαίσιο για τον επιτελικό / συντονιστικό / επιχειρησιακό ρόλο της Πολιτικής Προστασίας, αλλά και τον νέο ρόλο του Υπουργείου ως προς την προσαρμογή στις νέες συνθήκες που επιβάλλει η κλιματική κρίση. Στο πλαίσιο αυτό πρώτη προτεραιότητα αποτελεί η αναβάθμιση του Εθνικού Συντονιστικού Κέντρου Διαχείρισης Κρίσεων (ΕΣΚΕΔΙΚ), ώστε να αποτελέσει έναν πραγματικό «κόμβο» διασύνδεσης όλων των κρίσιμων φορέων και υποδομών της χώρας, με άρτια επιστημονική υποστήριξη και ουσιαστικό συντονιστικό / επιχειρησιακό ρόλο στη διαχείριση κάθε φυσικής καταστροφής.              

- Αναδιάρθρωση του συστήματος εθελοντισμού, μέσα από τη νέα Ακαδημία Πολιτικής Προστασίας. Ένα πρότυπο έργο που αναμένεται να λειτουργήσει σύντομα και θα παρέχει εξειδικευμένα εκπαιδευτικά προγράμματα με τις αντίστοιχες πιστοποιήσεις σε εθελοντές, στελέχη της Δημόσιας Διοίκησης και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, αλλά και σε κάθε πολίτη. Ένας πραγματικός πολλαπλασιαστής γνώσης, ένα «φυτώριο» που θα αλλάξει το τοπίο του εθελοντισμού στη χώρα μας. Παράλληλα, προχωρά με γοργούς ρυθμούς η αναδιάταξη του Μητρώου Εθελοντικών Οργανώσεων και η ένταξή τους στον επιχειρησιακό σχεδιασμό της Πολιτικής Προστασίας ήδη από φέτος το καλοκαίρι, με 2.100 νέους εθελοντές Πολιτικής Προστασίας να έχουν εκπαιδευτεί από το Πυροσβεστικό Σώμα και να έχουν ήδη ενταχθεί στο δυναμικό των ομάδων που λειτουργούν στο πλαίσιο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

- Εκπαίδευση στελεχών. Μπαίνουν τα θεμέλια για τη δημιουργία της Εθνικής Σχολής Διαχείρισης Κρίσεων και Αντιμετώπισης Κινδύνων που θα περιλαμβάνει την Ακαδημία Πολιτική Προστασίας, την Πυροσβεστική Ακαδημία (σε Κηφισιά και Πτολεμαΐδα), καθώς και πρότυπο Κέντρο Ειδικών Εκπαιδεύσεων για την ολιστική, σύγχρονη εκπαίδευση όλων των στελεχών Πολιτικής Προστασίας και την προσαρμογή τους στις νέες συνθήκες που δημιουργεί η κλιματική αλλαγή.

- Αύξηση ετοιμότητας πολιτών έναντι κινδύνων και καταστροφών. Πρόκειται για ένα φιλόδοξο πρόγραμμα που αποσκοπεί να εξοικειώσει κάθε πολίτη με τις νέες συνθήκες που δημιουργεί η κλιματική κρίση. Ήδη πραγματοποιούνται σε επιλεγμένα σημεία υψηλής επισκεψιμότητας σε όλη τη χώρα ασκήσεις ετοιμότητας για οργανωμένη προληπτική απομάκρυνση πληθυσμού. Σε αυτό το πνεύμα θα συνεχίσουμε με δράσεις και πρωτοβουλίες αντιμετώπισης κάθε κινδύνου, ώστε να οικοδομήσουμε μια συλλογική κατανόηση του προβλήματος, μια κουλτούρα αυξημένης ετοιμότητας και ορθών πρακτικών πρόληψης και αυτοπροστασίας.

- Οικοδόμηση μιας νέας σχέσης εμπιστοσύνης με τους πολίτες, μέσα από στοχευμένες ενημερωτικές δράσεις που θα εξηγούν, θα ευαισθητοποιούν, θα δίνουν σαφείς οδηγίες, θα καλλιεργούν εντέλει μια συλλογική αντίληψη για τα μέτρα πρόληψης που όλοι μπορούμε να λάβουμε ώστε να προστατευτούμε αποτελεσματικά από τις επιπτώσεις της κλιματικής κρίσης. Στο πλαίσιο αυτό εντάσσεται η ολοκληρωμένη καμπάνια ενημέρωσης για την αντιπυρική περίοδο. Η καμπάνια έχει ήδη ξεκινήσει με ενημερωτικό υλικό οδηγιών, ώστε με απλά βήματα να θωρακίσουμε το σπίτι μας από δασικές πυρκαγιές και θα ενταθεί τους κρίσιμους επόμενους δύο μήνες. Εντάσσεται, επίσης, η δημιουργία του νέου ιστοτόπου του Υπουργείου, με ειδική ενότητα για θέματα ενημέρωσης για θέματα κλιματικής αλλαγής και ορίζοντα υλοποίησης το φθινόπωρο του 2022, αλλά και η αναβάθμιση του κέντρου επικοινωνιών για τον ευρωπαϊκό αριθμό έκτακτης ανάγκης 112, η οποία βρίσκεται σε εξέλιξη και θα παρέχει ταχύτερες και βελτιωμένες υπηρεσίες ενημέρωσης των πολιτών σε περιπτώσεις επείγοντος.