Οικονομία & Αγορές
Τετάρτη, 19 Οκτωβρίου 2022 19:39

«Πλέοντας προς τη μετα-COVID-19 εποχή»

Συνέδριο, με τον τίτλο «Πλέοντας προς τη μετα-COVID-19 εποχή» “Public Health Congress 2022 on Maritime Transport and Ports: Sailing to the post-COVID19 era) που θα διεξαχθεί σε υβριδική μορφή, συνδιοργανώνουν η Ευρωπαϊκή Επιστημονική Ένωση για την Υγεία και την Υγιεινή στις Θαλάσσιες Μεταφορές "EU SHIPSAN", με τη Διεθνή Ένωση Εταιρειών Κρουαζιέρας (CLIA) και την Ένωση των Μεσογειακών Λιμένων Κρουαζιέρας (MedCruise) στις 21 και 22 Οκτωβρίου 2022 στο Ίδρυμα Ευγενίδου, στην Αθήνα.

Συνέδριο, με τον τίτλο «Πλέοντας προς τη μετα-COVID-19 εποχή» “Public Health Congress 2022 on Maritime Transport and Ports: Sailing to the post-COVID19 era) που θα διεξαχθεί σε υβριδική μορφή, συνδιοργανώνουν η Ευρωπαϊκή Επιστημονική Ένωση για την Υγεία και την Υγιεινή στις Θαλάσσιες Μεταφορές "EU SHIPSAN", με τη Διεθνή Ένωση Εταιρειών Κρουαζιέρας (CLIA) και την Ένωση των Μεσογειακών Λιμένων Κρουαζιέρας (MedCruise) στις 21 και 22 Οκτωβρίου 2022 στο Ίδρυμα Ευγενίδου, στην Αθήνα.

Στο συνέδριο το οποίο τελεί υπό την αιγίδα των υπουργείων Υγείας, Τουρισμού, Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας θα συμμετάσχουν περισσότεροι από 300 επιστήμονες, κυβερνητικοί αξιωματούχοι, εκπρόσωποι ναυτιλιακών εταιριών, λιμενικών αρχών και άλλων φορέων.

Επίσης, πάνω από 70 διακεκριμένοι ομιλητές και προεδρεύοντες από εθνικούς, ευρωπαϊκούς και διεθνείς  φορείς (WHO, European Commission DG MOVE, EMSA, US CDC, CLIA, MedCruise, ECSA) θα μιλήσουν για τις βέλτιστες πρακτικές, την έρευνα και καινοτομία σε λιμάνια και όλους τους τύπους πλοίων, την περιβαλλοντική υγεία και υγιεινή, την πρόληψη τροφιμογενών, υδατογενών και μεταδιδόμενων νόσων όπως η νόσος COVID-19, η γρίπη και άλλες ασθένειες που προλαμβάνονται με εμβόλιο, την υγεία του πληρώματος, τις διασυνοριακές απειλές για την υγεία που σχετίζονται με τον τομέα των θαλάσσιων μεταφορών και την ετοιμότητα και ανταπόκριση σε μολυσματικές ασθένειες.

Ανθή Αγγελοπούλου