Οικονομία & Αγορές
Σάββατο, 15 Οκτωβρίου 2022 07:55

Πιλοτικά η ηλεκτρονική διεκπεραίωση των κληρονομιών

Πιλοτικά, από την 1η Νοεμβρίου, έρχονται οι ηλεκτρονικές δηλώσεις φόρου κληρονομιάς, οι οποίες θα γίνουν υποχρεωτικές από την 1η Ιανουαρίου 2023, βάζοντας τέλος στις «ουρές» στις εφορίες και στην ταλαιπωρία χιλιάδων πολιτών.

 

Από την έντυπη έκδοση 

Του Γιώργου Κούρου
[email protected]

Πιλοτικά, από την 1η Νοεμβρίου, έρχονται οι ηλεκτρονικές δηλώσεις φόρου κληρονομιάς, οι οποίες θα γίνουν υποχρεωτικές από την 1η Ιανουαρίου 2023, βάζοντας τέλος στις «ουρές» στις εφορίες και στην ταλαιπωρία χιλιάδων πολιτών.

Έως το τέλος Οκτωβρίου η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων αναμένεται ότι θα έχει -εκτός απροόπτου- ολοκληρώσει τις αναγκαίες παρεμβάσεις, σύμφωνα και με τις προτάσεις των συμβολαιογραφικών συλλόγων, που θα καθιστούν την πλατφόρμα της πιο εύχρηστη για όλους, ούτως ώστε οι σχετικές διαδικασίες να ολοκληρώνονται σε σύντομο χρονικό διάστημα. Πάντως, στόχος σε κάθε περίπτωση είναι όπως από την 1η Νοεμβρίου ξεκινήσει πιλοτικά η «εξπρές» ηλεκτρονική διεκπεραίωση όλων των υποθέσεων κληρονομιών από τα γραφεία των συμβολαιογράφων, μέσω της πλατφόρμας myProperty.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η υιοθέτηση του νέου καθεστώτος, που θα είναι υποχρεωτική από τις αρχές του επόμενου έτους, θα απαλλάξει όσους κληρονομούν από την ταλαιπωρία των εφοριών, με δεδομένο ότι η όλη διαδικασία πλέον θα γίνεται ηλεκτρονικά, όπως άλλωστε ισχύει για αγοραπωλησίες, γονικές παροχές και δωρεές. Απαραίτητη φυσικά προϋπόθεση για την ολοκλήρωση της διαδικασίας είναι όπως οι κληρονόμοι προσκομίζουν στους συμβολαιογράφους όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά, τα οποία πολύ σύντομα και αυτά θα μπορούν να αναζητηθούν ηλεκτρονικά από τις αρμόδιες υπηρεσίες.

Τα δικαιολογητικά

Επισημαίνεται ότι τα απαραίτητα, μεταξύ άλλων, δικαιολογητικά είναι σήμερα τα εξής: α) Ληξιαρχική πράξη θανάτου, β) αντίγραφο διαθήκης, γ) κληρονομητήριο ή πιστοποιητικό της αρμόδιας δημοτικής ή κοινοτικής αρχής περί του είδους και του βαθμού συγγενείας προς τον κληρονομούμενο, δ) πιστοποιητικό του γραμματέα του Ειρηνοδικείου περί μη δημοσιεύσεως νεότερης διαθήκης ή περί μη δημοσιεύσεως διαθήκης στην περίπτωση της εξ αδιαθέτου διαδοχής, ε) δημόσιο έγγραφο από το οποίο να προκύπτει η ηλικία του επικαρπωτή, όταν για τον προσδιορισμό της αξίας λαμβάνεται υπόψη η ηλικία αυτού, στ) έγγραφο νομιμοποιήσεως, σε περίπτωση πληρεξουσίου, ζ) τα έγγραφα που αποδεικνύουν τη μετάθεση του χρόνου γένεσης της φορολογικής υποχρέωσης, η) αποδεικτικά χρεών της κληρονομιάς, θ) λοιπά κατά περίπτωση δικαιολογητικά.

Η διαδικασία
 

Αξίζει δε να σημειωθεί ότι η όλη διαδικασία θα μπορεί να ολοκληρωθεί ψηφιακά σε 9 βήματα: 1. Ο συμβολαιογράφος θα συντάσσει τη δήλωση.
2. Η δήλωση θα αποστέλλεται στη θυρίδα του κληρονόμου στο myTaxisnet.
3. Ο κληρονόμος θα αποδέχεται τη δήλωση.
4. Η δήλωση θα υποβάλλεται αυτόματα και θα βεβαιώνεται, όταν προκύπτει, o φόρος.
5. Ο συμβολαιογράφος θα ενημερώνεται αυτόματα για την υποβολή της δήλωσης. 6. Ο κληρονόμος θα πληρώνει τον φόρο ψηφιακά (με κάρτα ή web banking).
7. Το TAXIS θα ενημερώνεται για την πληρωμή του φόρου. 8 Το αποδεικτικό καταβολής θα αναρτάται στο myPROPERTY για συμβολαιογράφο και κληρονόμο. 9 Ο συμβολαιογράφος θα αναρτά τη συμβολαιογραφική πράξη αποδοχής κληρονομιάς στο myPROPERTY.